Uttalelser/Norge og Russland - Ikke vend tilbake til «den kalde krigen»! Den ble avsluttet for 25 år siden!

Norge og Russland - Ikke vend tilbake til «den kalde krigen»! Den ble avsluttet for 25 år siden!

Jan-Aage Torp
28. Mars 2018
Norge og Russland - Ikke vend tilbake til «den kalde krigen»! Den ble avsluttet for 25 år siden!Skjermfoto fra Dagsrevyen den 15. mars 2018

Den 15. mars så vi Russlands Norges-ambassadør Teimuraz Otarovich Ramishvili på Dagsrevyen. Han opptrådte med beundringsverdig ro overfor den vestlige verden, inklusive Norge, stilt overfor en rekke anklager mot russerne i USA og Storbritannia. 23 russiske diplomater ble utvist fra Storbritannia den samme dagen. Han understreket at Norge og den vestlige verden samt Russland deler de samme verdier, og advarte mot at man søker tilbake til «den kalde krigen».

Igår stilte Ramishvili opp i intervju med Aftenposten etter at Norge besluttet å utvise en ikke-navngitt russisk diplomat som en solidaritets-handling med Storbritannia. Ambassadøren karakteriserte igår forholdet Norge-Russland som «forgiftet», og manet til å ivareta forholdet.

USA

I USA er meningene delte om Russlands rolle under presidentvalgkampen, og etterforskningen pågår for fullt av OM og/eller AT Russland hadde blandet seg, og i tilfelle om innblandingen skulle ha rammet den ene eller begge sider i valget. 

Storbritannia

I Storbritannia pågår en granskning av forholdene rundt attentatet i Salisbury av den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julia. Russerne beskylder britene for «manglende samarbeid». Britenes utenriksminister Boris Johnson hevder at attentatet mot den russiske avhopperen er ved hjelp av nervegift som tilhører Russland, men KKN mener det er grunn til å granske påstandene om at nervegiften kan stamme fra gamle lagere fra Sovjetunionen som benyttes av «hevngjerrige personer» og ikke-statlige grupper i de tidligere sovjet-republikkene, helt utenfor President Vladimir Putins kontroll.

NATO

NATO-sjefen Jens Stoltenberg stilte seg øyeblikkelig bak de britiske sanksjonene. Han sa allerede den 15. mars at Salisbury-attentatene må forstås utfra et «pattern of Russian behavior» (=mønster av russisk adferd). Altså ikke utfra bevis, men indisier. Han henviste til andre forhold enn Salisbury for å støtte de britiske utvisningene.

Norge og Russland - Ikke vend tilbake til «den kalde krigen»! Den ble avsluttet for 25 år siden!KKNs styreleder Jan-Aage Torp i et møte i 2017 med den russiske ambassadøren Teimuraz Otarovich Ramishvili (foto: Privat)

KKN mener

I denne situasjonen mener vi at det er riktig og klokt å overlate eventuelle diplomatiske oppgjør til de angjeldende stater. At Norge skal blande seg inn, er høyst upassende. 

Vi bør ikke bidra til at «den kalde krigen» gjenoppstår. Den ble avsluttet for 25 år siden, og var basert på ideologiske forskjeller mellom kommunistblokken og Vesten. Idag eksisterer ikke lenger et slikt ideologisk skille.

Russland er Norges naboland. Vi har en mangeårig historie sammen, på godt og ondt. Når situasjonen har bedret seg så kraftig gjennom de siste årene, synes det uriktig at Norge skal velge selv, eller å la seg presse av NATO, til å engasjere seg til fordel for stater som er mer enn i stand til å opptre selvstendig. 

KKN vil fortsette

KKN vil fortsette å utvikle vårt gode forhold til Russland. Senest igår sa vi ja takk til den russiske ambassadørens invitasjon om å delta i et arrangement i Russlands ambassade i Oslo som er ment å styrke forholdet mellom Norge og Russland.

Vi vil anmode vår dyktige utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide om å opptre respektfullt overfor Russland. Vi trenger hverandre. Et godt forhold til Russland går slett ikke på bekostning av et fortsatt godt forhold til våre allierte, USA og Storbritannia, og slett ikke til NATO. Vi tror at det er fullt mulig å bevare samtidige gode forhold til President Trumps USA, Statsminister Mays Storbritannia, og President Putins Russland.

Powered by Cornerstone