Uttalelser/Kan Erna Solberg og Siv Jensen leve med en barneminister som er like familiefiendtlig som Inga Marte Thorkildsen og Audun Lysbakken?

Kan Erna Solberg og Siv Jensen leve med en barneminister som er like familiefiendtlig som Inga Marte Thorkildsen og Audun Lysbakken?

Jan-Aage Torp
05. Desember 2017
Kan Erna Solberg og Siv Jensen leve med en barneminister som er like familiefiendtlig som Inga Marte Thorkildsen og Audun Lysbakken? Statsråd Solveig Horne

Det forunderlige skjedde etter stortingsvalget 2013:  Den sterkt barnevern-kritiske Solveig Horne skiftet side, og begynte radikaliseringen av familiepolitikken - på linje med hva forgjengerne fra SV (!) Inga Marthe Thorkildsen og Audun Lysbakken hadde bedrevet.

I tv-intervjuer med meg har ledende politikere i Frp uttrykt sin bekymring, og privat er de bestyrtet.

Røster i Høyre mener også at «familie-anarkismen» har tatt for stor plass, og det er bekymring for at sneversynte ideologer i barnedepartementet tilsidesetter foreldreretten som er nedfelt i internasjonale konvensjoner, samt i den norske barneloven. Foreldreretten står meget sterkt i alle bærekraftige kulturer, bortsett fra i de fallerte anti-religiøse strukturer i Sovjetunionen og dets allierte.

Fire år med Solveig Horne er fire år for mye!

Nå må Erna Solberg og Siv Jensen foreta radikale utskiftninger!

Powered by Cornerstone