Uttalelser/En tankevekker, omgjort i kroner og øre

En tankevekker, omgjort i kroner og øre

Jan-Aage Torp
08. Januar 2018

I november 2017 sendte håndballspilleren Nora Mørk en regning på 15.000 kroner hver til et 15-talls menn som hadde stjålet «intim-bilder» av henne da hennes mobiltelefon ble hacket. Da hun etpar uker senere engasjerte høyesterettsadvokat  John Christian Elden til å følge opp saken, sendte han nye brev til mennene med en forøket regning på 150.000 kroner hver, som kan bli enda dyrere, og med en ny frist på to uker til å fremme eventuelle innsigelser på kravet.

En tankevekker, omgjort i kroner og øreIllustrasjonsfoto: Storyblocks

Dette tror vi er en helt nødvendig reaksjon på tyveri av Nora Mørks bilder og invasjon i hennes «intim-sfære», og forteller mye om at jussen i Norge går stadig mer i retning av å beskytte mennesker fra sjikane, mobbing og personforfølgelse. Den respekterte Elden vet å sette standarden i fortolkningen av lovverket og hva domstolene vil tillate i vurderingen av slike saker.

Restoration Oslo sendte den 23. desember en faktura til en straffedømt Oslo-blogger for misbruk av vårt fotografi.

Bakgrunnen er at denne bloggeren ble enstemmig dømt den 25. januar 2016 av Oslo Tingrett for sjikane og personforfølgelse av Aina & meg siden 2011. Dommen ble den 27. april 2017 enstemmig stadfestet av Borgarting Lagmannsrett, og endelig enstemmig stadfestet den 21. juni 2017 av Norges Høyesterett. Til overmål ble forsøket på å fremme saken på nytt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avvist den 17. november 2017.

Bloggeren har likevel fortsatt med karakteristikkene som han ble fullstendig dømt for, og han misbruker i tillegg våre fotografier.

I Nora Mørks tilfelle er det meget krenkende misbruk av hennes «intim-bilder». I vårt tilfelle er det svært alvorlige misbruk av våre bilder satt i sammenheng med ordbruk som til sammen er en overveldende, vedvarende krenkelse av privatlivets fred som har vedvart i snart 7 år. 

Vi ga den 4-dobbelte straffedømte bloggeren frist til 6. januar 2018 med å betale. Hvis han ikke betaler, vil vi oversende dette ene billed-misbruket til vår advokat for innkreving, sammen med andre billed-misbruk.

Vi vil også vurdere å bringe denne mannen inn for domstolene på nytt, men ikke bare om billed-misbruk.

Det kan være god grunn til å forvente at domstolene vil ønske å ilegge ham et betydelig erstatningsansvar som samsvarer med de domsavsigelsene som allerede er stadfestet av 4 norske og internasjonale rettsinstanser. Det kan bli betydelig mer kostbart enn 150.000 kroner for ett bilde-misbruk.

Vi har vært tålmodige overfor den straffedømte bloggeren. Først lot vi ham sjikanere oss (og mange andre) i 3 1/2 år før vi politianmeldte ham i september 2014. Da domstolene avgjorde i hans disfavør gang etter gang, var det aldri vi som initierte at dommene forverret hans situasjon. Hans sjikanerende agenda drev ham frem, helt til han selv hadde oppnådd å bli dømt av 4 rettsinstanser, endog i utlandet. Nå fortsetter han, og vi er igjen meget tålmodige. Hvis han ikke gjensvarer slik vi har skrevet til ham, går sakene med enda større alvor videre til vår advokat, til domstolene osv. Det kan bli mer alvorlig til slutt enn han aner. Han kan kun takke seg selv (og sin advokat og etpar sjikanemedier).

Denne mannen eier ikke respekt for Gud, mennesker eller lovverket, og vil neppe stoppe denne nedrige virksomheten uten å forstå alvoret, omgjort i kroner og øre.

At bloggerens sjikane, mobbing og personforfølgelse søker støtte i forvrengning av etikken, kan også gjøre en slik endelig dom til en tankevekker for antikristelige fora og kristelige medier som driver på samme måte.

Powered by Cornerstone