Uttalelser/Utfordringer for Human-Etisk Forbund

Utfordringer for Human-Etisk Forbund

Jan-Aage Torp
14. Oktober 2017
Utfordringer for Human-Etisk ForbundFaksimile fra Dagen

Vi har fått en god nyhet denne uken om at Venstres generalsekretær Trond Enger overtar som generalsekretær i Human-Etisk Forbund i 2018 etter Kristin Mile. Vi hilser velkommen at en dyktig politisk leder overtar en kamporganisasjon som HEF. Han kan åpenbart tilføre denne organisasjon en sårt tiltrengt balanse og innbyrdes respekt som politiske toppverv vil ha lært ham.

Er det problematisk at HEF har så tette bånd til partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande samt Venstres øvrige 7 stortingsrepresentanter? Nei, på ingen måte! KKN mener at vår tids etiske og trosmessige utfordringer fordrer direkte, respektfull samtale og koordinering mellom de ulike parter, og med landets myndigheter.

Vi advarer mot ethvert forsøk på å problematisere at landets ledere har god kontakt med HEF, inklusive HEFs aggressive «Fragell-fraksjon». Det er nettopp samtale, respekt og koordinering som gir grobunn for en sunn utvikling for Norge!

Utfordringer for Human-Etisk ForbundFaksimile fra Human-Etisk Forbund

Her må vi anføre at HEFs «Fragell-fraksjon» forsøker daglig å forsure klimaet ved å mobbe og true stortingspresidenten, statsråder, stortingsrepresentanter, og øvrige velansette personer som har naturlig og konstruktiv kontakt med våre miljøer, representert ikke minst ved TV Visjon Norge og Norge Idag. Kravene om å bryte kontakten med oss blir heldigvis avvist av fornuftige ledere. Her får Trond Enger en viktig oppgave med å stanse HEF-fraksjoners daglige mobbing med krav om fengsling, tvangsinnleggelse, yrkesforbud, ytringsforbud med mye mer. Det er utrolig at Kristin Mile ikke har løftet en finger for å stanse dette under sine snart 12 år som leder!

Det er tette bånd mellom HEF og det offentlige. Vi vet ikke hvor mange ansatte organisasjonen har, men svært mange er det.

Mens de virkelige trossamfunn i Norge driver med få ansatte og mangfoldige frivillige, får HEF «kirkeskatten» for å drive humanetisk politikk med lønnede !?!?

Loven av 1969 om «trudomssamfunn og YMIST ANNA», bør revideres snarest.

HEF bør absolutt ha tilgang til offentlige midler, akkurat som speidern, Rosenborg, håndballjentene, skolekorpset, og Europabevegelsen, og forsåvidt også som frimurere, Civita eller KKN (selv om vi foreløpig ikke har søkt om offentlige tilskudd), men det er feil å plassere dem blant trossamfunn. Trossamfunn dreier seg om tro og religion, og er for mennesker som praktiserer en eller annen religiøs overbevisning. Ikke anti-tro. Og ikke politisk kamp.

Det er for øvrig interessant at en meget, meget høy andel av de aggressive anti-tro-aktivister på sosiale medier er lønnsmottagere i HEF. Ansatt for å bedrive politisk agitasjon - med «kirkeskatten»!?!?

I forlengelsen av «YMIST ANNA» i 1969 har HEF kilet seg inn blant religiøse høytider og tro ved å tilrive seg «preste-stillinger» i Forsvaret, utdanning, vielser, begravelser - og «konfirmasjoner».... Vi spør: «Konfirmasjon» - av hva?!?!? Denne utviklingen har ingen våget å utfordre. Nå er det på tide.

Ikke-religiøse vielser tar myndighetene seg av. Slikt har vi god erfaring med i Norge.

En stor utfordring for Trond Enger blir striden i HEF med hva sjefredaktør i Dagen Vebjørn Selbekk betimelig kalte «Humanetiske fundamentalister».

Det vakte oppsikt at selveste Dagsrevyen filleristet HEF angående organisasjonens nekt av kristne salmer under begravelser.

Takk og lov for at det fins rause og vidsynte humanetikere!. Vi kjenner mange av dem. Deres røst må få plass i en politisk organisasjon som Human-Etisk Forbund!

Vi ønsker alt godt for Trond Enger og Human-Etisk Forbund, og ser frem til et godt samarbeid der hvor det er naturlig!

Powered by Cornerstone