Uttalelser/60-år og oppover - gullgenerasjonen!

60-år og oppover - gullgenerasjonen!

Jan-Aage Torp
30. Desember 2017
60-år og oppover - gullgenerasjonen!Finn Jarle & Anita Sæle ga noen gode råd til Aina & Jan-Aage Torp på hans 60-års-dag 60-år og oppover - gullgenerasjonen!Emanuel Minos i 2007 60-år og oppover - gullgenerasjonen!Carl I. Hagen

Vi har i 2017 hatt gleden av å presentere Frp-legenden Carl I. Hagen tre ganger i tv-magasinet «IDAG fra hovedstaden». Det gjør inntrykk å møte en så vital og ambisiøs 73-åring! Hans livsverk er ennå ikke avsluttet. Kanskje de beste initiativ vil komme i de neste årene?

Finn Jarle Sæle passerte 70 i år. For en energibunt han er! Full av drømmer og visjoner og praktisk arbeidslyst! Det er nok en og annen 30-åring som har problemer med å holde tritt. Hans kjære Anita er noen år yngre, men like full av visjoner og arbeidsglede som sin ektemann.

Selv fylte jeg 60 i år. Mitt beste år siden 1980-tallet.

Dr. Emanuel Minos ble forfremmet til herligheten i 2014 i en alder av 89. Han prekte offentlig like til det siste, og han skrev bøker og artikler.

60-år og oppover - gullgenerasjonen!Høvdingen Lewi Pethrus

Emanuel Minos fortalte meg ofte om sitt forhold til Lewi Pethrus, grunnleggeren av svensk pinsebevegelse. Emanuel sa med ettertrykk: «Lewi Pethrus bygde opp Europas største pinsemenighet fra han var 22 til han fylte 56, da den passerte 6000 medlemmer. Men det største han bygde opp skjedde etter at han var 60!»

Lewi Pethrus grunnla fra 60-års-alderen og fremover en rekke skoler, IBRA Radio, TV Inter, Tidningen Dagen, KDS - det svenske kristenpartiet, LP-stiftelsen, og mye mer.

Emanuel Minos sa noen ganger til meg: «Jeg håper jeg når 90, og om Herren vil - enda mer enn 90!» Hans livslyst smittet over på mange. Herren tok ham hjem da han var 89 etter et usedvanlig rikt liv. Han drømte, planla og arbeidet helt tll siste dag.

En annen som jeg ofte samtalte med var den legendariske trospredikanten Lester Sumrall. Han prekte i vår menighet i Lillestrøm hvert år mellom 1990 og 1995. Han sa til meg en dag, og da var jeg i slutten av 30-årene: «En Gudsmann har mye virketrang før han fyller 40. Mellom 40 og 60 kan han utrette enda mer. Men hans fulle effektivitet kommer fra han er 60. Da har han kunnskap, erfaring og visdom, og kan være en far for de kommende generasjoner.»  Jeg tror høvdingen Lester Sumrall hadde rett.

Det er en gullgenerasjon i Norge som vi bør oppmuntre til fornyet visjon og handling, nemlig de som har passert 60. De besitter livserfaring, praktiske ferdigheter, kunnskap, og er ofte økonomisk på solid grunn. Dette er den generasjon som avgjør hvert stortingsvalg og lokalvalgene. Det er denne generasjon som holder åndskampen varm ved sin kompromissløse støtte til Israel, for tradisjonelt ekteskap og klassisk familie, og for livsrett og menneskeverd.

KKN er ikke bare for de unge. Vi tror sterkt på den voksende andel av befolkningen som er 60 år og oppover. Dem vil vi mobilisere sammen med de fantastiske yngre generasjoner.

Lester Sumrall og Jan-Aage Torp i 1991
Powered by Cornerstone