Uttalelser/Mobbingen av Didrik Søderlind i Human-Etisk Forbund

Mobbingen av Didrik Søderlind i Human-Etisk Forbund

Publisert i Norge Idag
Jan-Aage Torp
08. November 2017

Vi ble idag oppmerksom på at human-etikeren Didrik Søderlind, som er en profilert lederskikkelse innen Human-Etisk Forbund, er blitt kreftsyk.

Mobbingen av Didrik Søderlind i Human-Etisk ForbundBLIR MOBBET: Rådgiver i HumanEtisk forbund, Didrik Søderlind, har opplevd å bli mobbet, også for sin kreftsykdom. FOTO: humanist.no Mobbingen av Didrik Søderlind i Human-Etisk Forbund

Han har valgt å være åpen om sin kreftsykdom, og dette applauderer vi.

Når livskriser og sykdom inntreffer, kan det være tungt å bære byrdene alene, og ikke minst er åpenheten en hjelp for de mange som dermed vet at andre har også møtt lignende utfordringer.

Det forferdelige er at Søderlind er blitt mobbet av mennesker som burde vite mye bedre - attpåtil i kristentroens navn. Dette tar vi sterkt avstand fra.

Blant mobberne er det endog noen som har dømt ham til helvete og fortapelse. Dette tar vi også sterkt avstand fra.

Selv om vi tror på Bibelens klare tale om livets to utganger, er det ikke vår oppgave å utdele domfellelsene. Det er det kun Gud som gjør, Om dommen var overlatt til oss, ville det noen ganger vært farefullt. Vi ser nemlig bare stykkevis og delt.

Nå vil ikke vi utbasunere i denne artikkelen overfor Sødelind at vi ber for ham. Han skal slippe å høre dette i nødens stund. Men vi kan si med ettertrykk at vi ønsker at han blir frisk!

Forhåpentlig tar vi alle lærdom av Søderlinds erfaringer.

Når livskriser inntreffer, skal vi ikke bruke trusler, sjikane og eksponering i det offentlige rom, og heller ikke privat. Denne ukultur har fått bre seg i Norge, og jeg har selv opplevd hvordan de mest aggressive motstandere har utnyttet mine tragedier mens de pågår.

La oss alle ta lærdom.

Powered by Cornerstone