Uttalelser/«Vigilantes»: Norske mediers misforståtte rolle som «den fjerde statsmakt». - Trengs også «den femte statsmakt»?

«Vigilantes»: Norske mediers misforståtte rolle som «den fjerde statsmakt». - Trengs også «den femte statsmakt»?

Jan-Aage Torp
11. Februar 2018

Det er grunn til å vurdere medias rolle i Norge på prinsipielt grunnlag. Det har festet seg en oppfatning i media selv og i befolkningen av at medias rolle som enslags «fjerde statmakt» er hevet over kritikk. Men Trumpismens voldsomme oppgjør med selvbestaltede medier i USA har fått ettervirkninger i Norge. Medienes rolle i USA som en slags «Vigilantes» har klare paralleller til Norges århundre-lange, avskyelige tradisjoner med «gapestokken», «å ta loven i egne hender», osv.

«Vigilantes»: Norske mediers misforståtte rolle som «den fjerde statsmakt». - Trengs også «den femte statsmakt»?Wikipedia: Greg Saunders / Vigilante in Justice League Unlimited. https://en.wikipedia.org/wiki/Vigilante_(comics)

I USA bedriver store mediehus som New York Times, Washington Post og CNN en splitt og hersk-virksomhet som vil lamme den valgte presidentens og de folkevalgtes styring av landet. 

Vi ser også i Norge at hver bidige dag begår norske medier overtramp, «de går over lik», og de færreste protesterer.

Vårt Land

Igår så vi på Vårt Lands debattforum Verdidebatt hvordan det serveres de mest subjektive og ensidige påstander om en identifiserbar kristenleder i et innslag som var bestilt av redaksjonen selv. Her kan man ikke engang skylde på at overtrampet er begått av en ekstern «gemen hop». Her klapper sjefredaktøren for sitt eget bestillingsverk, og regner med at den angrepne part ikke skal få vite om det engang, langt mindre å kunne anmelde avisen til Norges selvjustis-forum for medier, Pressens Faglige Utvalg (PFU). Vi vil ikke gå i detaljer her og nå, men vi understreker at sjefredaktør Åshild Mathisen er ansvarlig i forhold til Vær Varsom-plakaten i Norsk Presseforbund for å hindre overtramp og sikre samtidig imøtegåelse. Sjefredaktøren er også ansvarlig i henhold til straffeloven for hva hun tillater og endog oppmuntrer til.

«Vigilantes»: Norske mediers misforståtte rolle som «den fjerde statsmakt». - Trengs også «den femte statsmakt»?

Vi er ferdig med det stadiet der vi bøyer oss servilt for at Vårt Land & andre medier avfeier oss med henvisning til at «vi er trygge på at vi ikke vil bli domfelt av PFU». Nok er nok! Bare vi vil, så vinner vi disse kampene. La det være klart: JA, VI VIL og «YES, WE CAN!» 

Jussen, rettferdigheten og menneskeverdet er på vår side. Om ikke PFU makter å tenke prinsipielt, så vet vi at domstolene i Norge og Europa er villige til å avsi domfellelser overfor medier og redaktører.

Vi tror på medias rolle i det norske samfunnet. Vår KKN-kollega, sjefredaktør Finn Jarle Sæle, er en forkjemper for flerkilde-journalistikk som praktiseres i avisen Norge Idag. Selv produserer jeg tv-magasinet IDAG fra hovedstaden der jeg lar våre gjester snakke fritt, og gjerne med synspunkter vi ikke er enige i. En kritisk presse er et gode for land og folk. 

«Den fjerde statsmakt»

Men la oss se på hva begrepet «den fjerde statsmakt» faktisk betyr:

Her har norske Wikipedia presentert sindige definisjoner: «Den fjerde statsmakt» er en betegnelse som brukes i Norge og Danmark om pressen og andre massemedier, særlig om dens rolle som kritiker og overvåker. De andre statsmaktene er den utøvende (i Norge: Kongen (ved regjeringen)), den lovgivende (i Norge: Stortinget) og den dømmende (domstolene). Begrepsbruken kan skyldes en noe feilaktig oversettelse av det engelske begrep the fourth estate (den fjerde stand). I Sverige kalles pressen den tredje statsmakten og domstolene omtales ikke som en statsmakt. I prinsippet bør «den fjerde statsmakt» være et vern om den personlige friheten, og overvåke og påtale overgrep mot enkeltmennesker, som blir begått av de tre andre statsmaktene, sier norske Wikipedia. 

Trengs også «den femte statsmakt»?

Det er interessant at norsk, dansk og svensk samfunn har løftet opp media til å være en «statsmakt», men aldri har intensjonen vært å gjøre media til en selvstendig statsmakt som lever nærmest et selvstendig liv, men den eksisterer for å «overvåke og påtale overgrep mot enkeltmennesker, som blir begått av de tre andre statsmaktene». Heller ikke har intensjonen vært å gi «media-statsmakten» en slags rett til å krenke mennesker,

På grunn av den voldsomme økningen i medias egen krenkelses-virskomhet har media selv opprettet Pressens Faglige Utvalg (PFU) med en Vær Varsom-plakat som nærmest må regnes som en slags «femte statsmakt» - for å overvåke «den fjerde statsmakt». Så idiotisk blir det når media forlater sin opprinnelige eksistens-berettigelse!

Når media trengs

Hvis Regjeringen, Stortinget og Domstolene mishandler oss, da trengs media som en kritisk gransker for å hjelpe befolkningen.

I noen grad skjer dette overfor f.eks. barnevernet gjennom riksmedier og Norge Idag som i økende grad i to-tre år har tatt tak i overgrepene, og i #metoo-bølgen har også media i utgangspunktet gjort en del godt for å verne.

Heldigvis finnes det samvittighetsfulle redaktører og journalister med rettferdighetessans som har stått opp for «Den Lille Mann».

Problemet

Men problemet er alle de gangene den såkalte «fjerde statsmakt» går ut over denne rollen for å utøve sin selvstendige gapestokk-virksomhet. Sjefredaktør Sæle kaller dette med rette «uthengings-journalistikk».

«Vigilante justice» er et amerikansk begrep som vi i Norge avfeier som eksempler på «det ekstreme høyre i USA». Men den samme holdning gjennomsyrer «politisk korrekt media» i Norge. NRK, TV2, VG, Dagbladet, Aftenposten og de sekulærkristelige aviser som Vårt Land og i økende grad Dagen har definert seg selv som en «statsmakt» som er «innenfor», mens kristne som kjemper for et verdisett som respekterer individet, familien, rettsstaten, kongehuset, den kristne kirke og trosfriheten er definert som «utenforskap» og «parallellsamfunn». 

Sannheten er nok heller at «den fjerde statsmakt» ofte misbruker sin «mediemakt».

Vi vil i tiden fremover invitere til en grundig debatt som kan føre norske mediehus - endog de kristelige sådanne - tilbake til sin hovedoppgave som en «statsmakt» - TIL KAMP FOR INDIVIDET, FAMILIEN, RETTSSTATEN, KONGEHUSET, DEN KRISTNE KIRKE OG TROSFRIHETEN!

Powered by Cornerstone