Uttalelser/Er Avisen Dagen på kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning?

Er Avisen Dagen på kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning?

Sjefredaktør Vebjørn Selbekks begeistring for mobberens «bibelsjikane fra vitneboksen» - og vernet om mennesket
Jan-Aage Torp
02. Desember 2017

Det er bemerkelsesverdig at avisen Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk har fått anledning til å utøve sitt lederskap av avisbastionen, og endatil som medlem av Kringkastingsrådet, når han har utvist et så katastrofalt skjønn i hva norsk og europeisk rettstenkning og rettspraksis sier om ytringsfrihet og ytringsansvar, og ikke å forglemme om vern av mennesket i denne konteksten.

Er Avisen Dagen på kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning?Fra Jan-Aage Torps tv-intervju med Vebjørn Selbekk i mars 2016

Jeg har alltid likt Selbekk. Som 22-årig redaktør av Ulf Ekmans norske Magazinet besøkte han Seierskirken i Lillestrøm, og det var ingen tvil om at han var en kontant forsvarer av Livets Ords standpunkter og virksomheter.

 Jeg forsvarte ham (mens det ennå var upopulært) ved karikaturstriden i 2005, og jeg angrer ikke på det. Som en én-gangs-handling var det verdifullt å vise frem disse tegningene.

Jeg var glad da han dukket opp ringside i Oslo Tingrett den 20. januar 2016 for å følge rettssaken som Politiet hadde anlagt mot bloggeren Christensen for hans sjikane av Aina & meg. Siktelsen som politijurist Oda Karterud hadde formulert var skarp.

Er Avisen Dagen på kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning?

Men Selbekks kommentar dagen etter under overskriften «Bibeltime fra vitneboksen» forundret oss. Det var merkbart at redaktøren var fascinert av bloggerens vedvarende skittkasting siden mai 2011, og da den enstemmige dommen mot bloggeren falt noen dager etterpå la dette ingen demper på Selbekk.

Den 27. april 2017 avviste Borgarting Lagmannsrett enstemmig blogger-forsvarer Brynjar Melings anke, og det samme skjedde enstemmig fra Norges Høyesterett den 21. juni 2017. Den 16. november avviste også Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg at det var grunnlag for Christensens anke. Dermed er det full enstemmighet i fire rettsinstanser.

Men Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk hadde slett ikke kommet på bedre tanker etter den norske enstemmigheten i tingrett, lagmannsrett og høyesterett fordi den 21. juli 2017 skrev han til den straffedømte bloggeren, gjengitt på hans blogg:

Er Avisen Dagen på kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning?Vebjørn Selbekks email ble gjengitt som faksimile på blogger Christensens nettside den 21. juli 2017

Hei Jan Kåre Christiansen,

I den kommetarartikkelen du siterer fra har jeg argumentert med at det er viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning til å skrive det du har gjort angående Torp uten å bli straffeforfulgt. Jeg håper du har merket deg den støtten. 

Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig en del av påstandene er, men det rokker altså ikke ved at jeg faktisk synes det er et ganske viktig religiøst ytringsfrihetsspørsmål at du må ha rett til å hevde de synspunktene du gjør. 

Vennlig hilsen

Vebjørn Selbekk

Selbekk uttrykker altså støtte til Christensen imot samlede kjennelser fra tre norske rettsinstanser, som i forhold til den opprinnelige siktelsen fra politijuristen av 2014 skjerpet sin motstand mot Christensens virksomhet som domstolene betegner som «personforfølgelse».

Det kan synes som at Dagen ved sin sjefredaktør har inntatt et svært spekulativt syn på «ytringsfrihet». Det minner om barns lek med ild. En sitrende spenning - og begeistring.

At Selbekk i sin redaktørspalte langt på vei legitimerer «religiøse ytringer» fra både Christensen og Ubaydullah Hussein er interessant - for å si det forsiktig.

Med utgangspunkt i Selbekks artikkel den 21. januar 2016 mener han at sjikanøse uttalelser har et sterkere vern når de har et trosmessig grunnlag. 

Her er sjefredaktør Vebjørn Selbekk og avisen Dagen på fullstendig kollisjonskurs med norsk og europeisk rettstenkning og rettspraksis.

Det er nokså alvorlig at Vebjørn Selbekk faktisk forsvarer straffbare uttalelser. Er dette i samsvar med Arthur Bergs linje? Kan Kringkastingsrådet leve med dette?

Dagens råkjør mot navngitte individer (kristenledere), familier, menigheter og organisasjoner gjennom de siste par årene må forståes utfra Selbekks fascinasjon for «bibelsjikanen fra vitneboksen».

Jeg stilte et begrunnet spørsmål til Vårt Lands og Dagens sjefredaktører i vinter på et møte om den kristelige dagspresse om hvorvidt de innså alvoret ved å være forpliktet på Straffelovens § 269. «Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending». Vebjørn Selbekk virket rystet over at jeg engang kunne minne redaktørene om dette ansvaret.

Det kan faktisk virke som at Dagens sjefredaktør og medlem av Kringkastingsrådet er på kollisjonskurs med norsk og europeisk lovgivning.

Powered by Cornerstone