Uttalelser/Er psykolog og psykiaterprofesjonene i krise?

Er psykolog og psykiaterprofesjonene i krise?

Jan-Aage Torp
10. Oktober 2017
Er psykolog og psykiaterprofesjonene i krise?

Gjennom de siste par årene har  jeg måttet venne meg til å ha et mer kritisk blikk på psykolog- og psykiater-profesjonene i Norge. Det er viktig å erkjenne at psykologien og psykiatrien er slett ikke eksakte vitenskaper.

For mange år siden fulgte jeg med i de mørke realitetene i Reitgjerdet og Bjugn der psykolog- og psykiater-profesjonene opptrådte på sitt aller verste. Deres «ekspertise» ble misbrukt grovt.

Under Behring Breivik-rettssaken i 2012 fikk verden bevitne synsingen og gjettingen som ble utført av psykologer og psykiatere. Det var et kriminalpolitisk skuespill.
 
Men for meg startet mitt kritiske blikk for alvor med en rettssak i desember 2015 der jeg vitnet for en familie jeg har kjent gjennom mange år i Hallingdal som var revet i filler av barnevernet.
 
Så fikk jeg innsyn i den dramatiske saken vedrørende den grufulle ødeleggelsen av Bodnariu-familien i Naustdal der barnevernets innkjøpte psykolog-tjenester ble brukt for alt de var verd i fylkesnemnda, men der dommeren i den offentlige rettssaken tok på alvor en uavhengig psykolog-rapport som anbefalte at samtlige fem barn ble sendt tilbake til mamma & pappa. Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen har i gjentatte uttalelser fastslått at familien Bodnariu er en flott familie.

Gjennom de siste måneder er jeg blitt kjent med stadig flere slike saker, og jeg er blitt kontaktet av psykologer i Norge som føler seg bastet og bundet av barnevern-systemet som har «penga og makta» – dvs «bukta og begge endene».

Det begåes mange overtramp av psykologer og psykiatere, og til syvende og sist må hver enkelt av dem ta ansvar selv for å opptre profesjonelt og uavhengig. Det nytter ikke å legge skylden på det offentlige hvis du som psykolog har forbrudt deg mot norsk lov og fagetikk!en.

Gjennom de siste måneder har jeg også oppdaget at psykologer og psykiatere lar seg bruke i kampen mot karismatisk og evangelikal kristendom.

Jeg har gransket opptredener endog inn i Modum Bad-miljøet som er under enhver kritikk. Når en psykolog bruker sin profesjon til å engasjere seg i en offentlig debatt om menigheter, dets ledere og medlemmer/eks-medlemmer, da ligger det farlig nært opp til å være uetisk, og trolig også ulovlig. Når psykologi og sjelesorg utføres i det offentlige rom, og analyser av mennesker og organisasjoner finner sted via media, da bør det ringe varselklokker hos alle.

Det er verdifullt at det finnes et Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker innen Psykologforeningen, som jeg går utfra at barnevernet, Modum Bad og andre profesjonelle aktører må forholde seg til.

Det er grunn til å følge våkent med i disse sakene fremover. Psykologien og psykiatrien er viktig for menneskers psykiske helse, og jeg har selv nytte av den, men det er vel kjent at innenfor psykologien og psykiatrien er det sterke strømninger som har tydelige ideologiske og politiske føringer.

Jeg kan glede oss med å fortelle at Kristen Koalisjon Norge (KKN) er i gang med en samtalegruppe der ledende psykologer og psykiatere i Norge deltar. Det vil komme mye godt ut av dette.
Powered by Cornerstone