Uttalelser/Vi trenger en faglig kompetent barneminister med ryggrad og familieverdier i ryggmargen!

Vi trenger en faglig kompetent barneminister med ryggrad og familieverdier i ryggmargen!

Jan-Aage Torp
08. September 2017

Den 1. september la barneminister Solveig Horne frem forslag til endringer i barnevernloven som vil bli fulgt opp av et forslag til helt ny barnevernlov som regjeringen vil sende på høring først senere. Solveig Horne argumenterte for forslagene i Dagbladet (se faksimile fra 1. september)

Vi trenger en faglig kompetent barneminister med ryggrad og familieverdier i ryggmargen!Faksimile fra Dagbladet 1. september

Sorry, regjeringspartnere Fremskrittspartiet og Høyre, hvis barneverns-politikken under barne- og likestillingsminister Solveig Horne skal videreføres i nye 4 år, da blir det ingen stemmer på dere fra meg & mine mange venner.

Vi trodde på radikale forandringer etter 8 år med totalitær SV-politikk i familiespørsmål, anført av Audun Lysbakken og Inga-Marte Thorkildsen, men Horne er på mange måter verre. Jeg vet at fremtredende Frp-politikere «unnskylder» henne med at hun er fanget av byråkratiet, og at «hun har forbedret en del ting». Men dette står til stryk! 

Å føre «kjærlighet» inn i loven, er svada. Barns rettigheter er vel ivaretatt av internasjonale konvensjoner som tydelig anerkjenner familiens forrang, ikke bare som et alternativ.

I Europa idag pågår omfattende lovendringer der begrepet «familien» føres inn i loven, ja endog i grunnloven. De eks-kommunistiske statene Polen og Romania går foran. Warsawa har gjort det. Bukuresti gjør det nå.

Mange topp-politikere på Stortinget har sammenlignet overfor meg barneverns-politikken med fordums DDR og Sovjet. 

I Norge pågår dette nå.

Erna Solberg og Siv Jensen, nok er nok! Gi oss i de kommende 4 år en faglig kompetent statsråd med ryggrad og familieverdier i ryggmargen.

Powered by Cornerstone