Uttalelser/Tre doktorgrader - Levi Fragell, Jan Hanvold og Emanuel Minos

Tre doktorgrader - Levi Fragell, Jan Hanvold og Emanuel Minos

Side 5-innlegget, Norge Idag, 18. august 2017
Jan-Aage Torp
15. August 2017
Tre doktorgrader - Levi Fragell, Jan Hanvold og Emanuel MinosFaksimile fra Fritanke.no i 2014

Det var en glede å overvære via tv-skjermen tildelingen av en æresdok-torgrad til Jan Hanvold under Visjon Norges konferanse i Drammen. Hanvold er en mann som har bygd opp en av Europas største kristne medieselskaper, og han har tilført den norske debatten nye perspektiver. 

På 1970-tallet ble høvdingen Emanuel Minos (1925-2014) også tildelt en doktorgrad i teologi fra et amerikansk lærested. Men allerede fra 1980-tallet begynte den frafalne eks-pinsepredikanten Levi Fragell en kampanje for å desavuere Emanuel Minos i norsk sekulær presse ved å så tvil om gyldigheten av Minos´ bruk av doktor-tittelen.

Men Fragell har jo møtt seg selv i døren.

Og det er også en glede for oss i Kristen Koalisjon Norge (KKN) å gratulere Levi Fragell med æresdoktor-tittelen som han ble tildelt ved et universitet i Tamil Nadu, India for noen år siden.

Vi beklager at vi ikke har gratulert ham før. Vi kan love at vi vil aldri kritisere hans doktorgrad, ikke engang etter at Levi Fragell er død.

Litt ærbarhet bør man ha, ateister og kristne!

På 1970-tallet fikk jeg som ung journalist i pinsebevegelsens organ, Korsets Seier, anledning til å intervjue Øyvind Fragell, Levis far, en riktig hedersmann. Hans smerte over sønnens utvikling og adferd var viden kjent i pinsebevegelsen. Fragell senior hadde ofte rettet sindige advarsler mot svakheter i pinsekristendommen, men han ville aldri svike sin Frelser og sine åndssøsken. Øyvind Fragell og Emanuel Minos delte mange av bekymringene. Jeg fikk anledning til å intervjue dem sammen, og det ble en meget lærerik samtale.

Svertekampanjen mot Emanuel Minos fortsatte - til han ble forfremmet til herligheten i 2014. Men at svertekampanjen fortsetter den dag idag, burde overraske.

I helgen var Levi Fragell og hans støttespillere svært aktive på hans åpne Facebook-side med å harsellere over Jan Hanvolds doktorgrad. Glemt er hans egen ærestittel som han tok imot med stolthet. Og kommentarer om at graden er straffbar, er blitt stående uimotsagt.

Teologi-professor ved Nord Universitet, Dr. Idar Kjølsvik, en av Fragells ivrige tilhengere, skrev følgende: «Betalte han for det? Det går jeg nesten ut fra.» Bedriftsleder Svein Ringstad, en annen av tilhengerne, skrev: «Kvakksalveridoktor?»

Svært mange av dem som kommenterer på Fragells Facebook-side er ansatte i Human-Etisk Forbund (HEF), bl.a. organisasjonssekretær I HEF, Kitty Larsgaard som i kommentarene om doktorgrad til Hanvold skrev: «Levi, vil bare si at jeg alltid har beundret deg for at du tar opp alt det jeg burde ha tatt opp.»

Undertegnede engasjerte meg da jeg så følgende kommentar av Levi Fragell der han skrev om Hanvold: «Den samme utmerkelse tilfalt evangelisten Emanuel Minos. Han fikk riktignok dokumentet i posten». Fragell satte Minos´ doktorgrad i sammenheng med «bedrag» og «løgn».

Er ikke Levi Fragell klar over at det er farlig å kaste stein når en sitter i glasshus? Han har tatt imot både heder og kappe på samme premisser selv.

Jeg fikk ikke gehør da jeg ba Fragell & Co om å avstå fra å sverte en død mann. Fragell opptrår som etterforsker, aktor, dommer og bøddel. Jeg måtte minne om at Minos kun møtte kritikk i medier ved Levi Fragell, og slett ingen domfellelse i norsk rett.

Jeg fikk heller ikke gehør da jeg dokumenterte med leksikalske kilder at det finnes ulike typer doktorgrader. Skillet går ikke bare mellom æres-grader og akademiske grader med tilhørende avhandling, men internasjonalt er det en bred doktorgrads-kategori som går inn under sekkebenevnelsen «profesjonell doktorgrad», dvs som baserer seg på prestasjoner i arbeidslivet og ekspertise. Herunder hører nok både Hanvold, Minos og Fragell.

På 1980-tallet tok Minos til gjenmæle i mediene, og Fragell var ikke istand til noe annet enn å skape støy og kvalme. Og han fortsetter idag.

Vi gjengir en faksimile fra bladet Fritanke i 2014 der Levi Fragell stolt forteller om sin æresdoktorgrad fra India. Og så prøver han å harsellere med Hanvold! Dobbeltmoral?

Powered by Cornerstone