Uttalelser/Bekymringsfulle fordommer fra Sveinung Rotevatn og Espen Teigen

Bekymringsfulle fordommer fra Sveinung Rotevatn og Espen Teigen

Norge Idag kommentar - 25. august 2017
Jan-Aage Torp
22. August 2017
Bekymringsfulle fordommer fra Sveinung Rotevatn og Espen TeigenSveinung Rotevatn og Espen Teigen (foto fra deres Facebook-profiler)

Jeg ble overrasket da jeg fikk med meg noen mediaoppslag i de siste dagene der sekulære medier lar seg bruke som mikrofonstativ for en anti-kristelig trend.

Men at stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (Venstre, Sogn & Fjordane) og stortingskandidat Espen Teigen (Fremskrittspartiet, Nord-Trøndelag) avdekker betydelige kunnskapsbrister og fordommer, bekymrer ikke bare meg.

Rotevatn presterer på NRK Radio å karikere hva som har skjedd i Jan Hanvolds møter på verst tenkelige måte. Han løper med iver anti-kristelighetens ærend. Han kjøper blindt en virkelighetsbeskrivelse som ikke stemmer med virkeligheten.

Jeg har måttet tenke meg godt om før jeg skriver om Espen Teigen, som jo er førstegangs toppkandidat i sitt fylke, og attpåtil er integreringsminister Sylvi Listhaugs nærmeste medarbeider. (Ingen hemmelighet at vi liker Listhaug!) Han skriver i en email til Klassekampen:

«Å ha rare meninger eller å tro på noe spesielt er noe helt annet enn religiøse ledere som støtter steining for utroskap og blasfemi eller drap på homofile. Hanvold sier og gjør mye rart, men jeg har ikke sett at han støtter drap på noen».

Ok, Teigen. Ha gjerne to tanker i hodet samtidig om Jan Hanvold og oss andre. Greit nok. Det er hyggelig at Teigen frikjenner Hanvold & Co fra å være i bås med drapsmenn.

Men å skrive i en departemental email til media om at karismatiske kristne (fundamentalister?) har «rare meninger», «å tro på noe spesielt», og «Hanvold sier og gjør mye rart» - det forekommer meg å være svært utidig. Det viser en grunnleggende disrespekt for verdens største kristne bevegelse (nest etter Romerkirken), og attpåtil er vi en bevegelse som er i sterk vekst i hele Europa og Norge.

Pinsekarismatikken brøt igjennom i Norge og Europa i 1906, og er idag den ledende kraft i den verdensvide kristenhet. Jeg deltar jevnlig i bønnemøter og strategiske samlinger med karismatiske, evangeliske, katolske og ortodokse parlamentarikere i EU-parlamentet og nasjonale parlamenter over hele Europa. Vi står sammen i samarbeid og respekt i viktige verdispørsmål.

Her er også Jan Hanvold med.

En slik disrespekt som Rotevatn og Teigen tilkjennegir, hører ingen steds hjemme i det norske Stortinget.

I de fleste partier på Stortinget er det en dyp respekt for tro generelt, og kristentroen spesielt, herunder også pinsekarismatikken som jeg er en representant for i store deler av verden - med stor takknemlighet og stolthet.

Vi håper på en avklaring fra Rotevatn og Teigen (Listhaug?) i god tid før stortingsvalget den 11. september.

Powered by Cornerstone