Uttalelser/Felles kamp for kristne verdier innvarsler en bredere ikke-sosialistisk regjering

Felles kamp for kristne verdier innvarsler en bredere ikke-sosialistisk regjering

Jan-Aage Torp
08. August 2017
Felles kamp for kristne verdier innvarsler en bredere ikke-sosialistisk regjering

Norske verdier er under press, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Sp-nestleder Ola Borten Moe i et stort oppslag i VG.

Vi gleder oss over at statsminister Erna Solberg har en solid støttespiller for å bevare de kristne verdier i kulturministeren. Men vi vil gjøre oppmerksom på at sentrumspartiet fremfor noe (det ligger i selve navnet!), Senterpartiet, har de samme solide røtter og vilje til å kjempe for kristne verdier også i 2017. Borten Moe har vært tydelig i mange år, og får også følge av partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Nylig møtte vi en fremstående forretningskvinne i Oslo som med store øyne fortalte at hun for første gang i sitt liv skal stemme på Sp! Hun sa: «Jeg trodde det ikke var et parti for byfolk, men så var jeg taus tilskuer til en hyggelig middag på en vanlig østlandsk kafe der Trygve Slagsvold Vedum vartet opp for kone og barn. Da jeg så hvor flott han opptrådte, da begynte jeg å sette meg inn i politikken. De er jo skikkelig kristne også!» utbrøt vår by-venn begeistret. Det er verd å merke seg hvordan parti-oppslutningen kan bli bestemt av dagligdagse ting.

I VG-oppslaget sier Borten Moe: – Om vi ikke er trygge på hvem vi selv er, så blir vi usikre i møte med det som er fremmed.

– Ja, og vi må våge å være norske. De norske verdiene er under press fordi vi ikke alltid stiler opp for dem. Vi må ikke bli så nøytrale at vi glemmer hvor vi selv kommer fra, og at det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på, la Linda Hofstad Helleland til.

– Den kristne kulturarven skal fortsatt være en viktig del av skolen. Det må kunne holdes skolegudstjenester, og man må kunne gå rundt juletreet og synge julesanger uten å ha med godkjennelse hjemmefra, sa kulturministeren.

Ola Borten Moe fastslo videre: – Det er vi selv, og spesielt Human-Etisk Forbund som har drevet igjennom en sekularisering av det norske samfunnet som jeg stiller meg spørrende til, og utfordret de høyrøstede kristendomsmotstanderne som er blitt enda mer lydsterke på sosiale medier etter Borten Moes presise analyse.

Vi gleder oss over det positive fokuset på kristne verdier i valgkampen. Bare de borgerlige partier viser fleksibilitet og edruelighet, bør det være fullt mulig å videreføre det brede regjeringssamarbeidet i 4 nye år. Helst med en enda bredere basis.

Powered by Cornerstone