Uttalelser/Vårt Land endret syn på personforfølgelse da deres egen redaktør ble sjikanert

Vårt Land endret syn på personforfølgelse da deres egen redaktør ble sjikanert

Jan-Aage Torp
23. Juli 2017
Vårt Land endret syn på personforfølgelse da deres egen redaktør ble sjikanertVebjørn Selbekk og Åshild Mathisen

Jeg lagde en reportasje i tv-magasinet IDAG fra hovedstaden den 1. februar da sjefredaktørene i Dagen og Vårt Land, Vebjørn Selbekk og Åshild Mathisen, debatterte den kristelige dagspresses rolle. En meget interessant debatt. Velkommen til å se min halvtimes reportasje og kommentar nedenfor.

Jeg tok opp spørsmålene om begge avisers hang til å henge ut kristne, men jeg møtte ingen forståelse. Som man vil se av videoen nedenfor, hadde nok Selbekk og Mathisen langt mer forståelse for Guds-hateren Levi Fragells voldsomme utfall mot levende kristendom.

Selbekk går ufortrødent videre i det samme destruktive spor. I en email til den straffedømte bloggeren som enstemmige dommerkollegier i Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, samt Høyesteretts ankeutvalg har dømt til fengsel/bot for sin mangeårige sjikane av min kone Aina & meg, skriver Selbekk (ifølge bloggerens nettside: 

«Hei Jan Kåre Christiansen, I den kommetarartikkelen du siterer fra har jeg argumentert med at det er viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning til å skrive det du har gjort angående Torp uten å bli straffeforfulgt. Jeg håper du har merket deg den støtten. Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig en del av påstandene er, men det rokker altså ikke ved at jeg faktisk synes det er et ganske viktig religiøst ytringsfrihetsspørsmål at du må ha rett til å hevde de synspunktene du gjør. Vennlig hilsen Vebjørn Selbekk».

Redaktør Selbekk vil støtte forfulgte kristne i utlandet, men i Norge støtter han tvert imot forfølgelse av kristne i vårt eget land. Tilogmed rettsvesenet har klarere prinsipielle tanker om dette enn den kristelige avisredakøren.

Men avisen Vårt Land kan ha endret syn underveis, iallfall på personforfølgelse og sjikane. Da Aina & jeg politianmeldte bloggeren i september 2014, da skrev journalist Stig Øyvind Blystad saklig og profesjonelt, men i 2016 var tonen blitt en annen da en ny journalist sto for dekningen: Bloggerens hets ble hauset opp som en virkelig sak for ytringsfriheten!

Parallelt med vår sak med bloggeren, som politijuristene og domstolene har tatt seg effektivt av, fikk nemlig Vårt Land sin egen sak om sjikane og trusler ved en mann som ytret de forferdeligste saker til politisk redaktør Berit Aalborg på hennes åpne Facebook-side. Den sympatiske Aalborg politianmeldte mannen, og han ble dømt i Drammen tingrett i mars til 18 dagers betinget fengsel og 8.000 kroner i bot. Åshild Mathisen uttalte da:

– Denne typen grove rasistiske ytringer hører ikke hjemme i den offentlige debatten i et åpent og liberalt samfunn som vårt. Derfor er det bra at politikerne har sendt klare signaler om en strengere domspraksis for krenkende eller rasistiske uttalelser rettet mot ulike grupper, sier Mathisen.

Den 28. juni hadde Vårt Land landet på et betimelig prinsipielt standpunkt som gjelder både Aalborg og Torp. (Les pdf av Vårt Lands lederartikkel nedenfor.) Det verdsetter vi. Dessverre må noen oppleve angrep på seg selv før de begynner å tenke klart.

Det kan bli bedre tider for personvernet og ytringsfriheten i Norge.

[VID 1]
Powered by Cornerstone