Uttalelser/Evolusjonslæren og sør-afrikansk apartheid - et spørsmål til kunnskapsministeren

Evolusjonslæren og sør-afrikansk apartheid - et spørsmål til kunnskapsministeren

Jan-Aage Torp
21. Juli 2017
Evolusjonslæren og sør-afrikansk apartheid - et spørsmål til kunnskapsministeren

Hvor vitenskapelig er «evolusjonslæren» egentlig?

Nylig lagde undertegnede et intervju i tv-magasinet «IDAG fra hovedstaden» med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Ingen tvil om at han er en av våre favoritter.

Men jeg ble paff over hvor ensidig han satser på evolu-sjonslærens «vitenskapelighet». Han mener at evolusjonslæren må ha forrang i i skolepensumet og undervisningen av norske gutter og jenter. 

Faktisk skal kristen skapelseslære kun bli presentert for skolebarna i religionstimene. En kristen skapelseslære som fastslår menneskenes likeverd, uavhengig av rase. Er dette gjennomtenkt, kloke kunnskapsminister Røe Isaksen, eller bøyer du av for press fra kampgruppene som vil dehumanisere svarte og troende?

Her må jeg uttrykke takknemlighet til Norges fremste kirurgiprofessor, Kjell J. Tveter, som i sin viktige bok «Livet - skapelse eller tilfeldighet?» har gitt oss et verktøy for å sette evolusjonslæren og darwinismen inn i et mer sindig perspektiv.

Min undring over kunnskapsministeren ble ikke mindre da jeg oppholdt meg denne måneden i en uke i den tidligere apartheid-staten Sør-Afrika.

Charles Darwin spilte en viktig rolle i utviklingen av raseteoriene i Sør-Afrika ved det skillet han innførte mellom «siviliserte raser» og «ville raser». Hans begreper ga også grobunn for nazismens rase-teorier.

Apartheid-ideologien som ble nedkjempet av millioner av flotte svarte og brune borgere i Afrikas fremste vekstland, anført av Nelson Mandela og biskop Desmond Tutu, ble nemlig kron-eksemplet på Darwins evolusjonslære. 

«Vitenskapelig rasisme» spilte en betydelig rolle da apartheid ble etablert i Sør-Afrika. Hvite vitenskapsfolk som Dudly Kidd, som utga «Den essensielle Kafirin» i 1904, søkte å «forstå det afrikanske sinn». De trodde at de kulturelle forskjeller mellom hvite og svarte i Sør-Afrika kunne skyldes forskjeller i hjernen. 

Andrew Carnegie, mannen bak Carnegie-instituttet, tok i 1889 til orde for «sosial darwinisme». Han gikk inn for «survival of the fittest» i alle anliggender. (Artikkelen «Wealth» i tidsskriftet «North American Review», juni 1889).

Frederick Keppel, president på 1930-tallet av Carnegie-instituttet, bygde på en analyse som hevdet at «det er liten tvil om at hvis de innfødte blir gitt full økonomisk anledning, da vil de mer kompetente blant dem snart overgå de mindre kompetente hvite». Keppel og Carnegie satset store ressurser på å opprettholde raseskillet i Sør-Afrika og de sørlige amerikanske stater. 

Nå forsøker evolusjonslærens talsmenn i nyere tid å distansere seg fra disse periodene, men sannheten er likevel at det ligger i evolusjonslærens røtter og vesen å gradere menneskeverdet.

Skal dette gis forrang i undervisningen av norske skolebarn, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen? 

Powered by Cornerstone