Uttalelser/Klok grenseoppgang mot personforfølgelse

Klok grenseoppgang mot personforfølgelse

Lederartikkel - Norge Idag - 7. juli 2017
Finn Jarle Sæle
04. Juli 2017
Klok grenseoppgang mot personforfølgelse

Høyesterett, ved sitt ankeutvalg, forkastet den 21. juni anken fra en blogger som gikk hardt og vedvarende ut med person-fordømmelser. Dermed blir de enstemmige dommene i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett for årelang sjikane av pastor Jan-Aage Torp og hans kone, stadfestet av Høyesterett. Det er klokt at man går opp grenser her nå, før det er for sent.

Lagmannsretten fastslo at bloggerens samlede bloggproduksjon ikke er saklig tros-og religionskritikk, men heller «sjikanøs og trakasserende personforfølging av Torp».

Tidsskriftet Kapital presenterte på førstesiden den straffedømte bloggerens kamp mot Jan-Aage Torp, og der uttalte Torp:

- Tingretten dømte bloggeren enstemmig 3–0. Lagmannsretten stadfestet dommen 3–0. Det er ikke lov å bedrive personforfølgelse og sjikane!

- En nesten 3-årig kamp for å stanse bloggerens sjikane har ført til en rettskraftig dom i alle rettsinstanser i Norge. Andre som blir sjikanert på samme måte, kan nå vise til en entydig dom som kan brukes for å stanse nettroll og NRK-Brennpunkt. Man kan også med loven i hånd kreve at søkemotorene fjerner denne sjikanen fra sine søke-algorytmer.

Det kan vi alle takke for.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone