Uttalelser/Sjømannssønnen som ble leder av en kristenreformatorisk bevegelse
Finn Jarle Sæle 70 år

Sjømannssønnen som ble leder av en kristenreformatorisk bevegelse

Boken til Finn Jarle Sæles 70-års-dag, «Glede i kamp» og Kulturleder i Norge Idag - 9. juni 2017
Jan-Aage Torp
09. Juni 2017

 

Sjømannssønnen som ble leder av en kristenreformatorisk bevegelse70: Finn Jarle Sæle fyller 70 år 10. juni. Sjømannssønnen som ble leder av en kristenreformatorisk bevegelse

Den 10. juni 1947 ble Finn Jarle Sæle født. Mor het Jofrid Sæle, f. Håland. Far var stuert Finn Asbjørn Sæle. De kjøpte leilighet på Laksevåg i Bergen. Lillesøster Kari kom fem år senere.

 

Det var et godt hjem, men ikke aktivt «kristelig». Far var til sjøs, og mor hadde hånd om hjemmet – og lærte barna aftenbønn.

Frelst

På slutten av tiden som elev ved Laksevåg realskole ble Finn Jarle frelst –17 år gammel – og han ble straks også en ivrig bibelleser.

Han debuterte som andaktsholder på realskolen med skjelvende knær og vaklende stemme, fortalte Finn Jarle til Bergens Tidende i 2001: «Den andakten var den mest bedrøvelige evangelist-debut noensinne. Ingen tv-opptreden, ingen tale, ingenting etterpå har vært verre enn det», erindret han.

Til samme avis røpet han at hans mor måtte kjøpe klær til ham helt til han ble voksen: «Det er bokstavelig sant. Jeg våget ikke gå inn i en forretning. Hjemme på Laksevåg hadde vi en liten guttegjeng på tre-fire stykker, og utenfor den sirkelen var jeg helt funksjonshemmet. Jeg hadde planlagt et liv som bibliotekrotte, jeg.»

I et intervju med avisen SeiersTro i 1992 fortalte han om sine oppdagelser som nyfrelst: «Kristendom er først og fremst Kristus-tro, ikke politikk. Men den som har fått Jesus i hjertet, har også fått en forpliktelse overfor sin neste, og da kan vi ikke la samfunnet seile sin egen sjø. Som kristne har vi et ansvar for å fortelle hva som er Guds gode vilje. Guds bud er ikke en tvangstrøye, men en helsetrøye!»

Menighetsfakultetet

Etter realskolen begynte han på gymnaset, og han engasjerte seg i Kristelig Folkepartis Ungdom. Han hadde planer om å studere medisin, men opplevde et kall til å bli prest. Og etter å ha studert religionsfilosofi på Universitetet i Bergen, reiste han til Oslo i begynnelsen av 1970-tallet for å studere teologi ved Menighetsfakultetet.

Finn Jarle giftet seg i 1971 med Anita Apelthun, og de fikk barna Trude Rebecha (1972) og Finn Ørjan (1975). (Runar Fridtjof ble født i 1980 og Erlend David i 1988.)

De kjøpte leilighet på Grorud, og Anita jobbet i en Bergen Bank-filial i hovedstaden, mens hun samtidig studerte kristendom ved universitetet.

Finn Jarle var lesehesten fremfor noen, i og utenom studiet. Han pløyde gjennom blytunge verker om filosofi, teologi og historie, men var ikke så ofte inne på selve lesesalen på MF. Isteden kunne han stadig observeres på kantinen i engasjerte samtaler med studenter. Spesielt med den unge prestestudenten Ludvig Nessa.

Ludvig ble ofte med hjem til Grorud, og her var han en kjærkommen gjest som vasket opp og stelte på kjøkkenet, til Anitas glede.

Sogneprest på øyene

Etter fullførte MF-studier ble Finn Jarle sogneprest i Øygarden, en øykommune i Hordaland fylke som ligger ut mot Nordsjøen. Omkring 460 øyer, holmer og skjær utgjør kommunen. Innbyggertallet var bare 2500. I denne vidstrakte kommunen var det tre kirker og 12 bedehus, og de fleste var i fast bruk, så den unge familien Sæle hadde nok å gjøre. Men bortsett fra at det var en aktiv tid blant folket, var det en stille og rolig tid for sogneprestfamilien.

Det var nok dem som syntes at Anita var for ung til å være sogneprestfrue. En gang spurte en gammel mann Finn Jarle: «Hvem er den jentungen du har med deg?»

Men Anita engasjerte seg helhjertet som «telefonsvarer» for sin mann, og hun drev barnekor, konfirmantarbeid, for ikke å snakke om at hun var sjåfør det første året da han enda ikke hadde sertifikat og ble med ham fra øy til øy på de mange møter og gudstjenester.

Arthur Bergs linje

I 1984 ble Finn Jarle ansatt som journalist i avisen Dagen, og året etter lot han seg kalle til å overta redaktørkrakken etter den legendariske Arthur Berg. Han gikk i lære hos den gamle høvdingen som hadde stor sans for den lærevillige og engasjerte presten og teologen Finn Jarle Sæle. Den nye redaktøren videreførte «Arthur Bergs linje» – til glede for Berg selv.

Som sjefredaktør satte Finn Jarle seg straks i respekt overfor redaksjonen, den såkalte «desken»: «Det er redaktøren som har ansvaret», understreket han, og «Dagen har et ansvar for å formidle sannheten», sa han. Finn Jarle konfronterte status quo, og avviste motstand internt og eksternt med henvisning til at «sannheten vil alltid møte motstand». En gang inndro han endog hele opplaget til forargelse for deskens medarbeidere. Årsaken var et oppslag som brøt med avisens etiske standard, og dessuten med en klar beskjed fra redaktøren da forsiden var til diskusjon tidligere på dagen. Inndragelsen kostet tusenvis av kroner.

 

Sjømannssønnen som ble leder av en kristenreformatorisk bevegelseFINN JARLE VIDEREFØRTE ARTHUR BERGS TYDELIGE «ÅNDSKAMP-LINJE». ARTHUR BERG, SOM DØDE I 1998, SA TIL UNDERTEGNEDE I 1994: «SÆLE ER DEN BESTE TIL Å STYRE DAGEN-SKUTA!»

Alt dette førte til en kamp internt som ble mye omtalt i norske medier i resten av hans Dagen-tid. Arthur Berg hadde nok i større grad tilpasset seg redaksjonens ønsker, men ikke Finn Jarle Sæle!

 

Abortkampen

Finn Jarle ville ha en tydeligere betoning av abortkampen, og ikke minst gi støtte til Ja-til-livet-prestene Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner i deres bataljer med den norske stat. Dagen ble også en viktig aktør i Asbjørn Ystebøs, Børre Knudsens og ikke minst hoveddriveren, «Hordalandsaksjonen mot fosterdrapsloven» sin mobilisering av 15.000 i folketoget mot abort i Oslo den 10. mai 1986. Sæle var initiativtaker til Hordalandsaksjonen – og fikk med seg Berg og Ystebø.

Anita, som var nestleder i Folkebevegelsen mot abort, ledet den til da største demonstrasjon som hadde vært i Oslo, sammen med Kjell Grønner.

Finn Jarle videreførte Arthur Bergs tydelige «åndskamplinje». Arthur Berg, som døde i 1998, sa til undertegnede i 1994: «Sæle er den beste til å styre Dagen-skuta!»

Israel

Kampen for staten Israel, for det jødiske folk, og mot antisemittismen, var en rød tråd i Finn Jarles arbeid, i skrift og tale. Han visste også at støtten til Guds eiendoms-folk vakte begeistring hos avisens lesere.

Mobiliseringen av Israelvennene i åndskampen fulgte ham i hele hans tid som Dagens redaktør. «Uten Israelvennene taper vi åndskampen!» erklærte han, og denne erkjennelse har fulgt ham til denne dag.

Amerika

I 1993 allierte Finn Jarle seg med den mektige amerikanske tv-evangelist og presidentkandidat Pat Robertson, og dannet sammen med lutherske og pentekostale ledere «Kristen Koalisjon Norge» etter inspirasjon fra Robertsons «Christian Coalition».

Pat kom til Norge for å gi støtte i den norske «åndskampen». Men dette ble ikke verdsatt i Dagens mektigste lutherske eierorganisasjoner. Grieghallen var fylt til randen i september 1993 da Pat Robertson erklærte at «nordmenn må gjenvinne vikingenes erobringstrang!». Han tegnet bildet av Europa som hadde forlatt kommunismen til fordel for frihet og guddommelige verdier. Pat Robertson kalte Norge til en ny reformasjon. Dette samsvarte med det budskapet som Finn Jarle formidlet på lederplass i Dagen, dag etter dag: «Norge trenger en fornyet kristenreformasjon!»

Amerika ble et fristed for Finn Jarle Sæle. Fra 1993 reiste han årlig for å hente inspirasjon i Virginia Beach, New York og Washington DC. I de senere årene har han og Anita tilbrakt mye tid i solrike Florida. Amerika ble stedet der han kunne lade batteriene, men ikke først og fremst i solsteken, men i møte med samfunnsreformatoriske og vekkelsesorienterte kristne, samt talsmenn for økonomisk frihet og vekst. Frihet og Amerika er for Finn Jarle nesten synonyme begreper.

 

Sjømannssønnen som ble leder av en kristenreformatorisk bevegelseHAN DREV AVISEN MED ØKONOMISK OVERSKUDD HELT TIL HAN BLE OPPSAGT I 1999. OG DA HAN MÅTTE TRE AV, HADDE AVISEN 30 MILLIONER I RESERVE.

Resultater

Men den voksende uroen innenfor Dagen-konsernet til tross, ble det på 1980-tallet en dramatisk bedring av avisens økonomiske resultater under den nye redaktørens ledelse. På ett år gikk Dagen fra å ha vært teknisk konkurs til å være levedyktig. For Finn Jarle var det resultatene som telte, ikke å være en «psykologisk perfekt leder», som han uttalte i mediene.

Han drev avisen med økonomisk overskudd helt til han ble oppsagt i 1999. Og da han gikk, hadde avisen 30 millioner i reserve.

Men eierne av avisen Dagen hadde i et års tid kartlagt og nedskrevet i en rapport hans lederegenskaper og arbeidsmiljøet i redaksjonen, og her lå begrunnelsen for oppsigelsen.

Kampfeller

Men Finn Jarle ga seg ikke uten kamp. Hans venner og kampfeller Kåre Kristiansen, Ludvig Nessa og Leiv Wellerop holdt i kampens hete i 1999 en pressekonferanse der de sto last og brast med ham.

Den profilerte høyesteretts-advokaten Tor Erling Staff ble engasjert som forsvarer.

Hans avgang som sjefredaktør i avisen Dagen, som han hadde viet 14 av sine beste år til, preget avisenes førstesider. 

Frie tøyler

Samme dag som avgangen var et faktum, ble han kallet av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem som redaktør av deres norske blad «Et Ord fra Jerusalem», og noen timer senere ble Norge IDAG etablert. I dag er denne ukeavisen større i opplag enn Dagen. Den ideologisk kampen har fortsatt, men med frie tøyler og enhetlig visjon.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone