Uttalelser/Human-Etisk Forbund (HEF) er ikke et «livssyn», men en «interesseorganisasjon» for sekulærhumanisme

Human-Etisk Forbund (HEF) er ikke et «livssyn», men en «interesseorganisasjon» for sekulærhumanisme

HEF-aktivister har prøvd å etterligne religion
Jan-Aage Torp
28. Mars 2017

Human-Etisk Forbund (HEF) er ikke et «livssyn», men en «interesseorganisasjon» for sekulærhumanismeHEF er en interesseorganisasjon for sekulærhumanisme, Verken mer eller mindre.Under en NRK-debatt nylig hørte vi VGs redaktør Hanne Skartveit omtale Human-Etisk Forbund (HEF) som en «interesse-organisasjon», og der traff hun spikeren på hodet. HEF er nemlig verken et livssyn eller trossamfunn, og må plasseres utenfor lovgivning og regelverk for trossamfunnene. Hvis HEF skal omfattes av «Lov om trudomssamfunn og ymist anna», da ligger nok Kristen Koalisjon Norge (KKN) fundamentalt bedre an.

Avisen Vårt Land presenterte mandag 27. mars et intervju som bestyrker dette. Humanistforbundet, som er «lillebror» til HEF, åpner for medlemmer med religiøs tilhørighet. – Vi tar gjerne inn prester og imamer i vårt styre, sier styreleder Christian Torp. - Humanistisk tenkning er i manges oppfatning en motpol til det religiøse. Human-Etisk Forbund har vært med på å skape den fronten. Min humanisme ser det som helt naturlig at man kan ta med seg sin barnetro, og naturlig høre til i Humanistforbundet, sier vår navnebror Torp.

Human-Etisk Forbund (HEF) som en «interesse-organisasjon» for sekulærhumanister er det absolutt plass til.

Men når HEF tar sin uberettigede plass blant trossamfunnene, da går det for langt.

KKN mener at HEF må omplasseres i forhold til det offentlige som en «interesse-organisasjon».

Det er morsomt å se hvordan et par aktivister innen Human-Etisk Forbund kjemper imot trenden innen sine egne rekker for at begrepet «humanisme», eller «human-etikk», skal defineres som et slags overordnet «livssyn», eller kall det gjerne «trossamfunn» («religion»). 

En språklig forvirring iblant HEF-aktivistene har nok bidratt til de feil-plasseringer av HEF blant norske organisasjoner. Endog de engalske fagbøker og ordbøker levner ingen tvil:

The Concise Oxford Dictionary definerer «humanism» som «an outlook...concerned with human rather than divine or supernatural matters».

Little Oxford Dictionary sier: «Non-religious philosophy based on liberal human values».

Human-Etisk Forbund (HEF) har forsøkt å etterligne trossamfunnene med konfirmasjon m.m. Men deres egentlige anliggende er å begrense trossamfunnenes og religionenes plass og utøvelse i det norske samfunn. Til dette trenger de masse statlige penger for å finansiere sin oppsvulmede organisasjon med statsfinansierte synsere og dokument-produsenter. Det er tid for en endring av dette!

Powered by Cornerstone