Uttalelser/Minervanett - «borgerlighet» på kollisjonskurs med seg selv

Minervanett - «borgerlighet» på kollisjonskurs med seg selv

Kan ødelegge valget for Erna & Co.
Jan-Aage Torp
28. Mars 2017

Minervanett - «borgerlighet» på kollisjonskurs med seg selvMinervanett - «borgerlighet» på kollisjonskurs med seg selvVi har registrert at avisen Minervanett har begynt sin økte satsing fra årsskiftet, og de hevder sågar at de er den virkelige «borgerlige» avis.

Her må vi smile.

Minervanett synes å ligge mer på linje med de reaksjonære krefter på ytterste venstre fløy, ikke minst Sosialistisk Venstreparti (SV) og deres åndsfrender i Human-Etisk Forbund og Hjelpekilden.

Dette er en avis som er så blottet for edruelig konservatisme at den presterer i en artikkel den 17.mars å sammenligne statsminister Erna Solbergs deltagelse hos JesusKvinner med en eventuell deltagelse i «konservative muslimske miljøer»:

«Hva slags reaksjoner ville Solberg fått hvis hun stilte opp hos en tilsvarende konservativ muslimsk forsamling? Er det noen grunn til å behandle dypt konservative kristne miljøer annerledes enn konservative muslimske miljøer?» skriver journalist Therese Sollien.

Redaksjonssjef og nyhetsleder Kristian Meisingset presterer enda verre to dager etterpå:

«Statsministeren bør ikke snakke fundamentalistiske kristne etter munnen - Erna Solberg sa ikke ett eneste kritisk ord til JesusKvinner.»

Meisingset sammenligner «utbrenhet» i kristen misjonsvirksomhet med islamsk fundamentalisme. HAHAHAHA! Her kan vi ikke annet enn å koste på oss dagens latter.

Sannhetsvitnene er Ruth Helen Gjævert & Co. Vi betviler ikke Gjæverts opplevelse av sin historie, og syns det er trist at hun har opplevd vanskeligheter i etterkant av bruddet med Jesus Revolution, men halloen!? Meisingset bør høre noen ord fra ledende stemmer i den liberal-konservative bevegelse som befinner seg i skjæringsfeltet Minerva-Civita-Høyre-Fremskrittspartiet. Minervas ekstrem-blå-kultur som vil liberalisere tilgangen til hasj, prostitusjon, alkohol, og Gud-vet-hva, minner ikke lite om det liberale sjikt innen Fremskrittspartiet som partiformann Carl I. Hagen tok et ramsalt oppgjør med på 1990-tallet, og godt var det.

Dessverre finnes det krefter som er tilknyttet dette Minerva-miljøet som vi tror kan gi Høyre og Fremskrittspartiet avgjørende banesår ved det kommende stortingsvalget. De representerer «borgerlighet» på kollisjonskurs med seg selv, og ligner til forveksling på SV i mange henseende. Vi tenker ikke minst på den ekstremt liberale Heidi Nordby Lunde som slo den sindige, dyktige stortingsrepresentanten Kristin Vinje, som jo har utdanning som spesialfelt, i kampen om en sikker fjerdeplass fra Oslo Høyre for høstens stortingsvalg.

Vi tok før jul til orde for at Erna Solberg bør fortsette som borgerlig statsminister fordi hun viser klokskap og edruelighet. Men en del av hennes partifeller og allierte blant «de blå» kan gi hennes regjering et avgjørende banesår.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone