Uttalelser/Europa må velge liv og kjærlighet igjen

Europa må velge liv og kjærlighet igjen

Lederarikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
15. Mars 2017

Europa må velge liv og kjærlighet igjen Det er budskapet fra nye nasjoner i øst som levde under drepende marxisme i så mange år. Og det er budskapet fra Oslo Symposium. Alle som talte mot abort og for det minste barnets rett til liv, fikk stående applaus.

 

Europa må velge liv og kjærlighet igjen

Nå er den sak som noen av våre prester viet sitt kall og sitt liv til, igjen stått opp av graven. Folkemøter i Norge tar saken opp.

 

Snart går trolig en ny samvittighetsrettssak til menneskerettsdomstolen i Strassbourg. Og det vil igjen strømme inn støtteerklæringer fra titusenvis av leger og syke- pleiere, som holder fast på legeeden fra Hippokrates. Legekunstens far sa at legen alltid må fremme liv og aldri ta liv. Heller ikke må han tilføye barnet i mors liv noe som avslutter dets liv

Fake medisin endret også legeeden ved de fleste universiteter. Det er ikke bare fake nyheter vi er utsatt for. Man forfalsket rett og slett den hippokratiske legeed. Hvordan går det an?

Snart kan lege Katarzyna sin sak mot ykesforbud for leger som fortsatt står fast på 2300 år gammel etikk Ira legekunstens far, vekke oppmerksomhet både i Amerika og Europa. Vi tviler på at det er den beste Norgesreklame våre domstoler og myndigheter her inngir seg på.

Og i Kroatia vokser det fram en Ja til livet-bevegelse som bare står stille og ber utenfor sykehusene.

Og aborttallene synker. Det er godt nytt.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone