Uttalelser/Mitt første møte med «fake news» – og bare 2 kristne medier ga meg en sjans!

Mitt første møte med «fake news» – og bare 2 kristne medier ga meg en sjans!

Kommentar i Kulturavisa, Norge Idag
Jan-Aage Torp
15. Mars 2017

Mitt første møte med «fake news» – og bare 2 kristne medier ga meg en sjans!Arne Flermoen og Jan-Aage Torp på Gospel Channel i mai 2011Mitt første møte med «fake news» – og bare 2 kristne medier ga meg en sjans!Begrepet «falske nyheter» har sivet inn i vår bevissthet på grunn av president Donald Trump.

Men det er ikke noe nytt, men like eldgammelt som ryktemakerne og sladrehankene.

Jeg har opplevd slike falsknerier – nesten daglig – gjennom de siste 8 årene. I begynnelsen var jeg lammet av frykt og skam idet jeg så presumptive «venner» bli tause og distansert. «Noe må være gærnt med han Jan-Aage …», «Det er ikke røk uten ild».

Så kom en ny runde på våren 2011. Vi satt og så nasjonale nyheter. Om meg. Om hva jeg hadde «begått» ...

Min kone og jeg foldet våre hender. Marie Hagen (van Wyk) var hjemme hos oss. Vi ba sammen. En indre styrke og tillit til Ham kom sivende. Herren vil snu alt.

Men ingen kristne medier ville forsvare. Ikke en gang høre på meg. En av dem kansellerte. Vårt Land og Dagen drev frem den negative propagandaen.

Så dukket Finn Jarle Sæle opp. Med en kommentar-artikkel. I Norge IDAG – hvor ellers? Han skrev med innsikt og balanse. Det varmet. Vi felte tårer, og takket Gud.

Mitt første møte med «fake news» – og bare 2 kristne medier ga meg en sjans!Arne Flermoen viser frem Finn Jarle Sæles artikkel i siste utgave av Norge Idag i mai 2011En dag fikk jeg en oppringning fra en gammel pinsepastorkollega som ledet et månedlig TV-program på den lille Gospel Channel. Han het Arne Flermoen. «Jeg har lest hva Sæle skriver. Jeg vil gjerne ha deg som gjest. Du må ikke stå alene. Jeg vil at du skal få komme til orde selv.»

Slik møtte vi i 2011 de to eneste kristne medier som ville tilsøle sitt «gode navn og rykte» for å fortelle «en annen side». Ikke bare falske nyheter. 2. februar 2011 fikk Finn Jarle Sæle og Arne Flermoen rett. Både Aftenposten og NRK måtte korrigere og ga meg endelig anledning til å fortelle «en annen side».

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone