Uttalelser/Gjeninnføring av konventikkel-plakaten?

Gjeninnføring av konventikkel-plakaten?

Side 4-innlegget i Norge Idag
Jan-Aage Torp
03. Mars 2017

Gjeninnføring av konventikkel-plakaten?Aggressive anti-kristne er de mest reaksjonære krefter i vårt land idag. En del vil nå i debattene ha forbud mot virksomhet uten pastorer med godkjent utdannelse.

Uten å forstå det selv - ivrer en for en gjeninnføring av Konventikkelplakaten, som ble opphevet i 1842. De gamle kommuniststatene opphevet tilsvarende lover i 1990.

Men nå vil en hente inn en lovgivning som ble avskaffet for 175 år siden.

Konventikkelplakaten var en forordning som ble innført 1741 av kong Christian VI av Danmark og Norge og forbød legpredikanter å avholde gudelige forsamlinger «konventikler» uten sogneprestens godkjennelse. Loven ble opphevet i 1842 og la grunnlaget for forsamlingsfriheten i Norge.

Kirkeskatt

Egentlig er det forunderlig at en menings-forening som Human-Etisk Forbund (HEF) mottar «kirkeskatt» Bør ikke meningsforeninger som ikke er religiøse, få en annen plass i budsjettet?

Det bør bli et skille mellom trossamfunn som baserer seg på et fellesskap av troende, og en forening som forenes av meninger.

I debatten om kravene som stilles for at trossamfunn skal være berettiget til «kirkeskatt», er det tid for å se nærmere på definisjonene.

HEF hører hjemme i lag med sangkor og bridgeklubber, ikke blant trossamfunn. Denne debatten har vært forsømt. Altfor mange har stilltiende godtatt sekularistenes kreative tilpasning til støtteordninger.

Vi har en jobb å gjøre overfor storting og regjering.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone