Uttalelser/Nestekjærligheten alene

Nestekjærligheten alene

Lederartikkel i Norge Idag - 3. mars 2017
Anita Apelthun Sæle
03. Mars 2017

Nestekjærligheten aleneReformasjonens prinsipper var Skriften alene, Troen alene, Nåden alene. Stortingspresident Olemic Thommessen vil gjerne ha med Nestekjærligheten alene.

Vi tror at det er sammenheng mellom disse prinsippene. Det er Skriften, Bibelen, som har gitt oss tanken om menneskeverdet og dermed om nestens verd. Egoismen er avskaffet og barmhjertighet og nestekjærlighet er realitet der Skriften har autoritet.

Troen på skaperen av himmel og jord gir livet mening og vanviddet blir parkert. Troen er også vesentlig for å skape et samfunn der nestekjærlighet er en del av hegemoniet. Det er ingen tilfeldighet at skole for alle, sykehus og omsorg for de svake er en vestlig verdi sprunget ut av kristen tanke og tro.

Nåden trenger vi alle. Og Guds uendelige kjærlighet som gav Jesus til offer for vår synd, har lært oss at som vi blir tilg-itt, skal vi tilgi vår neste.

Dette er prinsipper for det gode liv. Og nestekjærligheten blir en velsignet frukt.

Vi håper med Olemic Thommessen at dette blir lærdommen fra Reformas-jonsjubileumet 2017.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone