Uttalelser/Når prosten Bakkevig sier at Oslo Symposium er «en annen religion»…

Når prosten Bakkevig sier at Oslo Symposium er «en annen religion»…

Side 5-innlegget i Norge Idag
Jan-Aage Torp
10. Mars 2017
Når prosten Bakkevig sier at Oslo Symposium er «en annen religion»…Prost Trond Bakkevig på Facebook

Hvilken fest Oslo Symposium 2017 var! Men under festen oppdaget jeg en kommentarveksling på ateisten og humanetikeren Levi Fragells åpne Facebook-side.

Her hadde Fragell publisert en artikkel som uttalte seg både kritisk og nedsettende om Oslo Symposium. Forsåvidt ikke uventet, og egentlig ikke verd å kommentere.

Men så dukket Trond Bakkevig opp med en kommentar.

Når prosten Bakkevig sier at Oslo Symposium er «en annen religion»…Fra Levi Fragells Facebook-side fredag 3.mars

Han er prost i Den norske Kirke, Oslo Bispedømme, og en sentral mann i forholdet mellom Den norske Kirke og Staten, og han står nær makteliten i Det norske Arbeiderpartiet. Han er også tidligere styreleder ved Senter for menneskerettigheter, tilknyttet Det juridiske fakultet ved Oslo universitet.

Bakkevig skrev:

«Dette er et slikt arrangement som den dypt konservative biskop Bo Giertz ville kalt en annen religion. Jeg er enig med han, uten å dele hans kristenkonservative syn».

Levi Fragell klamret seg til Bakkevigs kommentar og svarer:

«Trond Bakkevig, som en av Den norske kirkes fremste talspersoner, betyr det mye for meg og mange med meg at du sier nettopp dette».

For det første burde det overraske at en seriøs prost og politiker i det statsbærende Arbeiderpartiet utviser en slik mangel på dømmekraft at han kaller Oslo Symposium «en annen religion».

For det andre uroer det meg at en akademiker-prost ville misbruke Bo Giertz til en slik grov feilrepresentasjon av den avdøde svenske biskopens holdninger. Intet ville være mer ulikt Giertz enn en slik karikering og stempling!

Jeg vil ikke slå tilbake og karikere Bakkevigs standpunkter og holdninger. Jeg håper bare at han tilkjennegir at han ikke burde ha omtalt Oslo Symposium på en slik måte, og at han ikke burde misbruke Biskop Giertz. I redelighetens navn.

Giertz sto for samme klassiske kristendom som Oslo Symposium.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone