Uttalelser/Nå tar vi et oppgjør med totalitær sekularisme!

Nå tar vi et oppgjør med totalitær sekularisme!

Jan-Aage Torp
03. Mars 2017

Nå tar vi et oppgjør med totalitær sekularisme!Arnulf ØverlandAv Jan-Aage Torp, leder av KKNs sentralstyre

Kristendommen – den tiende landeplage er et foredrag av Arnulf Øverland, holdt i Det Norske Studentersamfund i Oslo 21. januar 1933. Det ble publisert i essaysamlingen Tre foredrag til offentlig forargelse i 1933. Øverlands foredrag var en direkte respons på protestaksjonen mot teaterstykket Guds grønne enger av Marc Connelly, som var planlagt oppsatt på Nationaltheatret den vinteren. Foredraget handler, som tittelen sier, om kristendommen og den religiøse innflytelsen på samfunnet – Øverland var ikke direkte positiv til kirkens påvirkning gjennom flere tusen år av samfunnet;

Men Øverlands reaksjonære reaksjon mot levende kristendom ble beseiret, takket være gjensvaret fra kristenheten gjennom bønnefolket, høvdinger, menigheter, kristne friskoler og aviser, samt Kristelig Folkeparti.

Nå finnes det ikke en Øverland, men de samme holdninger målbæres av den aggressive og reaksjonære kretsen rundt Human-Etisk Forbund (HEF).

Men selv om de er høyrøstet, er de få, og de er avhengig av statsmidler.

Det er tid for at kristenheten reiser seg på nytt som på 1930-, 1940-, 1950-, 1960- og 1970-tallet. Vi tar et oppgjør med totalitær sekularisme!

Vi merker at det holder på å skje. La oss reise oss - som EN mann!

Powered by Cornerstone