Uttalelser/Vårt Land ut mot Franklin Graham

Vårt Land ut mot Franklin Graham

Jan-Aage Torp
17. Februar 2017
Vårt Land ut mot Franklin Graham

Avisen Vårt Land har i 2016-17 ukritisk og høyrøstet heiet frem et opprør mot evangelisk og karismatisk kristen-Norge. I strid med Petter Dass sin teologiske og åndelige arv tildelte de også «Petter Dass-prisen» til en kvinne som åpenlyst erklærer at hun ikke vil ha Jesus som Herre.

Nå kritiserer Vårt Land på lederplass Sten Sørensen og andre gode evangeliske ledere i dette landet for å ha invitert Franklin Graham til en stor kampanje i Oslo Spektrum i november.

De sier at han skygger for evangeliet.

Jeg stilte et forsiktig spørsmål til ansvarlig redaktør, Åshild Mathisen, i et møte om den kristne dagspresse, i regi av Kristelig Pressekontor, om hva hun la i et utsagn om «splittelsen i Kristen-Norge».

Det spørs om ikke Åshild & co svarer implisitt på mitt spørsmål ved angrepet på Graham-kampanjen....

Vårt Land heier frem kristendoms-motstandere - og splitter kristenfolket.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone