Uttalelser/Barn må få allsidig undervisning om Skapelsen

Barn må få allsidig undervisning om Skapelsen

KKN uttaler
Jan-Aage Torp
16. Februar 2017

Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken legger press på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om å forby kreasjonisme-undervisning i private skoler, forteller Human-Etisk Forbunds blad Fri Tanke. Han vil bruke maktmidler. Barn må få allsidig undervisning om SkapelsenTre kjekke karer. Vi mener de alle er skapt av Gud, både Lysbakken, apen, og Røe Isaksen! Men mennesket er skapt i Guds bilde, og vi råder over apen!

– Jeg er mildt sagt forbløffet dersom Utdanningsdirektoratet faktisk mener det er fritt fram for religiøse privatskoler å undervise etter egen overbevisning. Jeg forventer at alle godkjente skoler i Norge underviser i tråd med lovverket og at opplæringen i alle fag er kunnskaps- og faktabasert. Dersom dette ikke er tilfelle, må departementet vurdere å skjerpe inn kravene og godkjenningsrutinene til privatskolene, sier Lysbakken til Fritanke.no.

SV-lederen har registrert en voksende uro i det vitenskapelige miljøet i både USA og i Europa over at kreasjonisme brer om seg.

– Det må ikke være noen tvil om at vi i Norge skal stille krav om at læreplanene og kompetansemålene i naturfag skal være tuftet på forskningsbasert vitenskapelig teori, sier han.

Men kunnskapsministeren tar kravene med stoisk ro, og vil ikke legge hindringer i veien for privatskolene. Med den blå-blå regjeringen står dette standpunktet fjellstøtt.

Kristen Koalisjon Norge (KKN) vil imidlertid foreslå ett konkret pålegg for den offentige skolen som vi vil formidle direkte til kunnskapsministeren: I skolen bør elevene få en bred innføring i Skapelsen og jordens tilblivelse, både evolusjonsteorien og kreasjonismen. Ensidig indoktrinering i Big Bang, Missing Link og evolusjonisme fratar barna en balansert forståelse, men må heller inngå i en større kunnskapsformidling om ulike teorier og vurderinger.

KKN vil legge til rette for allsidig undervisning. Barn og ungdom må læres opp til å tenke sjæl!

KKN legger ikke skjul på at vi tror at Gud skapte jorden.

Vi tror Han har skapt oss med viten og vilje. Vi mener at naturen viser at Han eksisterer. Vi er overbevist om at Han har åpenbart seg i Bibelen og ved å bli menneske i Jesus Kristus. Gud er vårt opphav. Han har skapt oss. Han definerer vår virkelighet.

SVs fremgangsmåte med trusler og forbud bør føre til at de kommer under sperregrensen ved neste stortingsvalg. 

Powered by Cornerstone