Uttalelser/Et høydepunkt i 2016: Henrik Syses Jesus-tro

Et høydepunkt i 2016: Henrik Syses Jesus-tro

Lederartikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
11. Januar 2017

Et høydepunkt i 2016: Henrik Syses Jesus-troHenrik Syse taler under debatten i EU-parlamentet i forrige månedVi koste oss storlig da reportasjene fra vår utsendte korrespondent til Brüssel om EUs bønn og lovsang i Parlamentet og Kommisjonen sto på trykk.

Høydepunktet, fra norsk perspektiv, var den korte nyheten vi presenterte om vår landsmann Henrik Syses bidrag i Brüssels bønnearrangementer.

Vi har verdsatt Syses glitrende foredrag og klare tanker om krig og fred, og om moralfilosofi. Og vi merker oss hans strategiske plassering som medlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Nobelkomiteen. Men til tross for hans kristne profil har vi ikke før hørt ham sette ord på sin personlige relasjon til Jesus.

Men i en panelsamtale i EU-parlamentet om rettferdighet og fredsspørsmål flettet Syse inn viktige tanker om Jesus. Kan- skje det er den smittsomme Jesus-troen i utlandet som får frem det beste i oss?

- Vi må gjensvare på Herrens kall og si «Her er jeg», sa den norske filosofen. «Selve poenget med denne samlingen er å akte Herrens kall, og dette betyr at vi trenger å tro på visse kjerneverdier», understreket Syse.

«Det rekker ikke bare å tro på dem, vi må handle på dem. Det virker på meg som at en del av den europeiske krisen akkurat nå, er at vi ikke en gang er sikre på hva verdiene består i. Vi krangler om dem. Vi ser hver dag at avisene skriver at Europa faller fra hverandre. Dette gjør det nødvendig for oss å vende tilbake til de verdiene som skapte det huset vi befinner oss i nå», sa Henrik Syse. Og han la til: «Som etterfølgere av Kristus trenger vi å huske at fundamentet er troen på individets iboende verdighet, og på rettssikkerheten».

Vi har lagt ut lydopptak på nett fra Bønnefrokosten i Brüssel. Det er grunn til å glede seg over Henrik Syses vitnesbyrd!

Powered by Cornerstone