Uttalelser/Reformasjonens 5 «alene»

Reformasjonens 5 «alene»

Lederartikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
06. Januar 2017

Nylig var vår medarbeider i den flamsk-belgiske byen Genk som ligger i regionen Limburgh, ved grensen til Nederland.

Reformasjonens 5 «alene»Belgiske pastorkollegaer minnet om at for 500 år siden var denne regionen bestenket med martyrenes blod. De protestantiske kristne ble slaktet ned av Vatikanets utsendinger, særskilt utsendinger fra Spania.

Vi ble for alvor klar over reformatorenes blodige offer i denne belgisk-nederlandske regionen da avdøde professor ved Menighetsfakultetet, Dr. Arvid Tångberg, tok oss med hit i 1995. «Disse jordene var bestenket med reformatorenes blod», fortalte han oss alvorstungt da vi spaserte over jordene.

2017 ansees som 500-års-jubileet for Luthers (og Calvins) protestantiske reformasjon. Det er et jubileum vi bør markere med alvor og fremtidstro. Her er dyrt kjøpte sannheter.

Summen av reformatorenes kamp kan uttrykkes i fem latinske «solaer», som er latin for «alene»:

«Sola Scriptura» (Skriften alene),

«Sola Gratia» (Nåden alene),

«Sola Fide» (Troen alene)

«Solus Christus» (Kristus alene),

«Soli Deo Gloria» (Gud alene være æret).

Dette er basis for vår tjeneste for Herren Jesus Kristus.

Powered by Cornerstone