Uttalelser/KKN er enig med Aftenposten om "falske nyheter i 2016"
Falske nyheter i 2016 om "brente barn"

KKN er enig med Aftenposten om "falske nyheter i 2016"

Lederartikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
06. Januar 2017

Aftenpostens sjefredaktør, Espen Egil Hansen, oppsummerer på nyttårsaften nyhetsåret 2016. Avisen konstaterer det som dessverre er en sannhet: «Det er ikke mulig å oppsummere nyhetsåret 2016 uten å ta med disse to ordene: Falske nyheter». 

KKN er enig med Aftenposten om "falske nyheter i 2016"Redaktøren fortsetter: «De har riktig nok alltid vært der. Det nye er at de på et øyeblikk får global spredning og gjennomslag. De sosiale mediene brukes ikke bare av deg og meg til å holde kontakt og dele. De brukes av krefter som har som mål å skape strid og manipulere. I alle årets mest dramatiske internasjonale begivenheter har de hatt en rolle. Det er ikke bare vanskelig å skille mellom hva som er fakta og hva som er propaganda. Det er umulig.» (Sitat Aftenposten).

Det er bemerkelsesverdig at Kristen-Norge har latt seg kneble av vår egen variant av «falske nyheter», drevet frem av antikristelige pressgrupper som Human-Etisk Forbund og avhopperne som «Hjelpekilden». Bidratt har også medier som VG, Cappelen Damm og NRK, og dessverre også våre egne, Vårt Land og Dagen.

Sammen har de hauset opp en stemning som har søkt å true evangeliets fremste talsmenn til taushet, forsagthet, servilitet og underdanighet.

Hva var de «falske nyheter» de fremførte?

1) En ung dame som bruker sin journaliststilling i VG til å fortelle at hun vraket Jesus som Herre for 12 år siden:

2) En ung mann som forteller for n ́te gang om at hans pastor-pappa praktiserer pentekostal kristendom.

3) En gjenopplivelse av lokale menighetskonflikter fra 1990-tallet, og ikke minst:

4) NRKs program om TV-gründeren Jan Hanvold, som ble fradømt ære og omdømme som «Pengepredikanten». Brennpunkt brukte løgner og falske påstander og den mest horrible kryssklipping av stoffet. Hanvold har bygd opp en folkebevegelse som er blitt en konkurrent til statskanalen.

En Dagen-redaktør er tydeligvis fascinert av de frafalne og røper i et stort oppslag på nyttårsaften: «Amerikanske Time Magazine kårer hvert år årets person. Om vi skulle foreta en slik kåring i Kristen-Norge i 2016, ville Rut Helen Gjævert utvilsomt ligge godt an.»

Mens Vårt Lands redaktør Åshild Mathisen ga like godt selveste «Petter Dass-prisen» til den eks-Jesus-revolusjonære Gjævert.

Vi må si med Aftenpostens sjefredaktør at 2016 var året for de «falske nyheter».

Norge IDAG bringer de virkelige nyheter, ikke skandalisering. 

 

Powered by Cornerstone