Uttalelser/Kristenforfølgelse i Norge?

Kristenforfølgelse i Norge?

Lederartikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
05. Januar 2017

Det venter fengsel igjen når kristenforfølgelsen kommer for fullt til Norge – for den som skal vitne om sannheten. Pastor Åke Green ville erkebiskopen og statsministeren i Sverige fengsle - selv etter han var frikjent.

Kristenforfølgelse i Norge?Pastor Åke Green ville erkebiskopen og statsministeren i Sverige fengsle - selv etter han var frikjent (foto: Norge Idag)I det perspektivet feirer vi for fullt reformasjonsjubileet i 2017. For vekkelse og reformasjon.

Og vi lar våre tanker gå Per Kørner og Ludvig Nessa og de 300 som kjempet for kirkens lære i året som var.

Derfor må vi alle be for vekkelse slik som «bønn for alle. no» og alle bønne-organisasjoner i Norge har gjort for hver og en i dette land.

Derfor må vi feire 500 årsjubileet for reformasjon på en seriøs måte. Kirken trenger igjen reformasjon på hode og lemmer. Vi må ta biskop Berggravs ord om åndskampen mot statsideologier som krenker enkeltmennesket alvorlig, ikke minst når de forfølger barnet.

Vi er barn av et barn som Gud la i krybben, verdens Frelser og Herre til like. Kan vi vel noensinne glemme barnet og julen?

Derfor må vi be for Ja til livet -arbeidet. Det handler om barn, ufødte barn. De er forfulgt i den vestlige verden. Og Vesten mister derfor sin dominerende stilling globalt sett - og sin økonomi. De setter sin velferdsstat i fare med lover som fjerner barna vi trenger.

Og vi må be for barn som er tatt av barnevernet. Kristne fra utlandet føler seg forfulgt av den norske stat – som tar deres barn. Naustdalsaken ble bønneemne igjen. 3. januar er familien vi har skrevet om innstevnet av staten i retten i Førde.

Det fins fantastiske ansatte i barnevernet som gjør en stor jobb der det virkelig trengs når barn er forlatt eller forsømt eller rammet av rus i julen – 250 000 barn er det. Takk for dette personal som da stiller opp.

De skal ikke ha mindre ære fordi vi har en stat som ikke har premissene klare, at barna er familiens barn, ikke statens barn.

40 land, med mektige Russland i spissen, forlanger at vi skal erklære at barna er familiens barn, og primært skal plasseres der om noe skjer. De er ikke statens barn, som statlige barnekidnappinger forutsetter.

De som gjør en stor jobb i barnevernet skal ikke kritiseres. De skal takkes i denne avis. Vi trenger dem. Men den norske stat må snu som den russiske har gjort og erklære at barna er familiens barn. Og storfamilien må brukes så sant mulig når noe er galt.

Vi måtte ved juletider spesielt minnes at Hans Nielsen Hauge satt i fengsel i Trondheim i julen – og at Ja til livet-prestene Børre Knudsen og Ludvig Nessa, var også i fengsel for Ja til livet saken. Det er nok en forsmak på hva som kan komme.

Powered by Cornerstone