Uttalelser/«7000 som ikke har bøyd kne for Baal»

«7000 som ikke har bøyd kne for Baal»

Jan-Aage Torp
19. September 2017
«7000 som ikke har bøyd kne for Baal»

Kristen Koalisjon Norge (KKN) kom igang igjen i 2016. Vi merker at det bringer nytt håp og at vi våger å relansere bibelske anliggender. Det gjelder forfølgelsen av kristne. Kampen mot statlige overgrep i barnevernets navn. Kampen for at kristne verdier og sunt folkevett skal ha forrang fremfor psykologenes teorier og spekulasjoner, som har ødelagt mennesker i Norge lenge før skandalene på Reitgjerdet og Bjugn.

Styrken i KKN – fra 1993 frem til begynnelsen av 2000-tallet, var at vi ble en arena for ideologer og aktivister. Vi var ikke bare en meningsbærende gruppe som møttes en sjelden gang, men vi bygde virkningsfulle allianser. Blant de mest kjente var båndene vi utviklet med biskop Per Lønning og professor Arvid Tångberg. Utallige spesialister og aktivister innen medisin, juss, media, forskning, skole, kirke og bedehus identifiserte seg med oss. Vi var en folkebevegelse. Det var ikke bare en elite som gjorde seg gjeldende.

Det skjer igjen!

Det samme holder på å skje igjen. Nå er det nye generasjoner som gleder seg over å finne en arena for reell samhandling. Folk med pondus og posisjoner innen psykologi, juss, teologi og media, samt hvermansen med brennende engasjement og kunnskaper. Dette er en uslåelig kombinasjon.

Vi skjønner at det finnes et folk i Norge som ikke føler seg hjemme i den sekulærkristelige utviklingen, og som opplever at en snever maktgruppe holder på å overta vårt lands institusjoner. Men dette vil ikke skje, fordi det finnes «7000 som ikke har bøyd kne for Baal»!

Elia og Baal.

Apostelen Paulus gjengir i Romerne 11:1-5 historien om profeten Elias oppgjør med Baal:

«Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud? «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Men hva er det guddommelige svaret han får? «Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. (Romerne 11:1-5)

I vår norske virkelighet anno 2017 har Gud sine etterfølgere som ikke har bøyd kne for Baal. Vi har begynt å tro at det finnes langt mer enn 7000!

Ryggmargsrefleks.

Det trengs å utvikle en åndelig ryggmargsrefleks i Norge for at den ødeleggende utviklingen skal snus. Vi får ikke sann veiledning fra Kirkerådet, Bispemøtet, de teologiske fakulteter, sekulær-tenkende kristne medier og heller ikke popularitets-søkende biskoper.

Men vi får det fra Gud selv og fra Hans levende ord, Bibelen! Vil du være blant dem som ikke bøyer kne for Baal? Vi håper og tror at KKN blir din arena.

Fra «Chalcedon Foundation»
Powered by Cornerstone