Uttalelser/Arven etter Emanuel Minos

Arven etter Emanuel Minos

Jan-Aage Torp
13. Januar 2017
Arven etter Emanuel MinosEmanuel Minos og Kjell Magne Bondevik sammen på KKNs første nasjonale bønnefrokost på Grand Hotel i Oslo i september 1993, en uke før stortingsvalget.

Vi har feiret jul i den greske hovedstaden Athen, og der ble vi minnet om arven etter Dr. Emanuel Minos (1925-2014). Hans biologiske far var nemlig gresk, og vi fortalte våre venner i Hellas at de også har del i arven etter vår alles Emanuel Mino

Da Finn Jarle Sæle og undertegnede initierte KKN i april 1993, var Emanuel Minos den første jeg ringte til for å sikre oss hans helhjertede deltagelse. Det var AMEN fra første stund. Han forble tro mot vår felles visjon for resten av sitt liv.

Det er mye man kan skrive om Emanuel Minos. Hans troskap mot Bibelen som Guds ufeilbare ord, sentrale dogmer om Guddommen, frelsen med livets to utganger, endetiden og Israel er velkjent. Likeledes hans trofasthet mot T. B. Barratts pentekostale sannheter og erobringer.

Men for KKN er det særskilt grunn til å minnes Emanuel Minos´ politiske verdier og standpunkter.

KKNs første landsråds-møter ble holdt på Kristelig Folkepartis landskontor i Oslo - med partileder Kjell Magne Bondevik og partilegende Jon Lilletun til stede. Ingen tvil om at Minos spilte en viss rolle for at vi skulle holde våre møter der. Bondevik og Lilletun hadde stor respekt for ham.

Men selv om Emanuel Minos var tindrende klar på sin forpliktelse overfor KrF som parti og dets nedarvede verdier, var han aldri en nikkedukke - ikke en brikke som de kunne bruke. Emanuel Minos satte dagsorden. Ikke få ganger under våre møter rettet Emanuel Minos alvorlige formaninger til KrFs ledelse. Da satt de som skolegutter!

Emanuel Minos ville at kristenheten skulle samle seg om KrF. Han var ikke glad da jeg stilte som førstekandidat for Kristent Samlingsparti i Oslo ved stortingsvalget i 2009. Men han viste alle respekt.

Jeg minnes da KKN hadde møter med kristne politikere i de store partiene, f.eks. med Høyres stortingsrepresentant Hallgrim Berg i 1994, Frps nestleder John Alvheim i 1996, og Sps sosialminister Målfrid Meltveit Kleppa i 1998. Emanuel Minos viste dem den ytterste respekt.

Men også da vi hadde felles ledermøte med styret i Samlingspartiet Ny Fremtid, anført av partistifter Finn Thoresen, i 1993. Minos gjorde klart sitt syn på kristelige partier, men igjen med den ytterste respekt. 

I KKNs samlinger betonet Emanuel Minos visse verdier og standpunkter: 1) Israel og jødefolket, 2) fosterdrap, 3) ekteskapet mellom én mann og én kvinne, 4) de utslåtte med betoning av Evangeliesenteret, og 5) respekten for alle folkeslag, men med et restriktivt syn på innvandring. Han hadde klare meninger og omfattende innsikt i andre temaer også, men han holdt seg til det viktigste i våre møter.

KKN vil for alltid være takknemlig for arven etter Dr. Emanuel Minos.

Powered by Cornerstone