Uttalelser/Bønnemøte i Europaparlamentet og lovsangsmøte i EU-Kommisjonen
Norge Idag - 23. desember 2016

Bønnemøte i Europaparlamentet og lovsangsmøte i EU-Kommisjonen

Lederartikkel i Norge Idag
Finn Jarle Sæle
22. Desember 2016

Skal vi få lovsangsmøte i Regjeringen og bønnemøte i Stortinget neste år? Det har EUs organer. Og bønnefrokosten i EU samler mer og mer parlamentarikere.

Bønnemøte i Europaparlamentet og lovsangsmøte i EU-KommisjonenFra Norge Idags reportasjer den 16. desemberVi ble glad før jul av oppslagene i Norge IDAG fra vår korrespondent i Brüssel. Han var med på bønnemøte i Europaparlamentet. Han var og med på lovsangsmøte i Kommisjonen, Europas mektige maktorgan.

Og vi begynte å tenke: Kanskje vi kan få det i storting og regjering i Norge før neste jul? Det er jo EU-flertall blant de folkevalgte. Kristen koalisjonen- Norge vil foreslå en slik bønnefrokost også i Norge, gjerne ledet av regjering og storting – eller sentrale folk der.

Vi ser at Human-Etisk Forbund-general, Levi Fragell, er helt satt ut på nettsidene sine av vekkelsen som det er tegn til under bønnefrokoster i EUs mektige organer. Fra før har vi bønnefrokost i Det hvite Hus, både under Obama og Trump. Hvorfor ikke Norge også?

Norge bør jo bli en del av Europa, sånn sett, mener vi. Ikke stå utenfor.

Det er fantastiske reportasjer vi har hatt. Sjelden har vi hatt det så gøy. Ingen annen avis i Norge bringer slikt stoff fra maktens høyborger i Europa.

Flerkildejournalistikk og pressestøtte

Ikke rart at de ikke vil gi oss noen fast pressestøtte. Vi bringer jo informasjon som ingen andre har.

Vi har større bredde enn de andre, som ikke dekker den kristne kultur som vi – og slett ikke de 10-15 områder der Israel velsigner hele verden. Der gjør vi jobben for NRK som skulle være først å dekke det. Ikke rart vi ikke har fast pressestøtte. Det blir for mye av det gode.

Og så er vi den eneste avis som tar alle motinnlegg på trykk - uten unntak.

Skulle vi få fast pressestøtte med en slik profil, måtte man jo undre seg. Objektive og bredt-dekkende media passer jo ikke inn i bildet i Norge – kanskje?

Og så har vi reell flerkildejournalistikk ved at begge parter får komme til orde i spaltene, hvis de vil (noen vil aldri og svarer ikke når vi ringer opp). NRK og de andre mediene sin flerkildejournalistikk, som vi så i Brennpunkt, og i Kringkastingsrådet, går ut på at de lar tre kilder komme med samme anklagen. Og samme ubevisbare påstander mot Visjon Norge. Mens vi som kan legge fram fakta om saken, blir ikke spurt. Slik blir flerkildejournalistikken sikret i norsk presse. Simsalabim. Tre kilder som sier det samme om Trump, om Visjon Norge, om Israel (Urix og Dagsrevyen). Flerkildejournalistikk.

Og vi som synes dette ikke er nok, men alltid vil høre begge parter, etter journalistikkens første bud, og ha åpne spalter hvor mye enn den annen part vil skrive som koreksjon, vi har ikke flerkildejournalistikk. Sier de.

Forstå det den som kan!

Powered by Cornerstone