Uttalelser/Vår felles europeiske arv

Vår felles europeiske arv

Jan-Aage Torp
14. Desember 2016

I forrige uke deltok vi for fjerde år på rad i EU-parlamentets bønnefrokost-arrangementer i Brussel. Det gjør inntrykk å møte så mange Jesus-begeistrede politikere, kirkeledere, kristne aktivister og forbedere fra et 30-talls nasjoner. Vi møttes i de ruvende hovedkvarterer for Parlamentet og Kommisjonen, så det var ingen som kunne glemme at vi ber, lovsynger og samtaler i et av verdens aller mektigste sentra.

Vår felles europeiske arvVår felles europeiske arvMen her gjelder det å holde hodet klart. Vår venn i den (all?)mektige EU-kommisjonen, kommissær Gunter Ettl, sa med overbevisning på tirsdag kveld at "lovsang til Jesus hører hjemme i Kommisjonen". Det er ingen tvil om at han mener det, og mange andre kommissærer med ham.

Selveste EU-prosjektets fedre, franskmannen Robert Schuman og tyskeren Konrad Adenauer, var dypt troende kristne, og deres motivasjon var at EU skulle bygge på Bibelens verdier.

Vår felles europeiske arvEidsvollsbygningenVårt utgangspunkt

Men vi må bygge på det reelle utgangspunktet vi har som en nasjon. Grunnlovens § 1 fastslo allerede under Eidsvollsforsamlingen i 1814 at "Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike". Vi mener at å avgi deler av, eller hele, vår suverenitet og selvstendighet, er et brudd på selve Grunnloven.

Samtidig elsker vi Jens Bjørneboes lavmælte, stolte iakttagelse: "Norge er et deilig land å reise til utlandet fra". I denne ånd kan vi erklære med oppriktig begeistring at vi er norske europeere!

Vår felles europeiske arvMedlem av EU-kommisjonen, Gunter Ettl (Tyskland) og medlem av EU-parlamentet, Alojz Peterle (Slovenia) ledet årets bønnefrokost sammen i parlamentet og kommisjonen.Materialistisk

EUs begynnelse var den europeiske kull- og stål-unionen (1951) og det europeiske økonomiske samarbeidsområde EEC (1958). Selve Europaunionen ble dannet gjennom Maastricht-traktaten (1993), og det er blitt mer og mer klart at EU er et materialistisk prosjekt som på ingen måte bygger på judeo-kristne fundamenter.

I 2005 ble et forslag til ny EU-grunnlov som kunne ha brakt inn gode formuleringer, torpedert ved at befolkningen i Frankrike og Nederland avviste forslaget, men Lisboa-traktaten av 2009 ble en mager erstatning i så måte. EU er dermed fortsatt en koloss som bygger på profitt, kort og godt.

Vi tror også det er best at Norge sier opp EØS-avtalen med EU, og heller søker andre og bedre samarbeidsløsninger med hver europeiske nasjon, samt med det som måtte bli igjen av den topptunge EU-kolossen når Storbritannia og eventuelt andre nasjoner har forlatt unionen.

Vår felles europeiske arvNorge er et land i EuropaMen vi er i høyeste grad med og bygger Europa i fellesskap gjennom avtaler med hver nasjon, og gjennom overnasjonale samarbeidsorganer. Alle disse relasjoner fordrer vår konstruktive deltagelse:

  • Europarådet i Strasbourg har en mye bredere medlemsbasis enn EU, og gir enestående muligheter til kommunikasjon, samarbeid og samordning.
  • NATO er en avgjørende forsvarsbauta for Norge.
  • Det trengs en bedre koordinering enn Schengen for å ivareta våre egne grenser.
  • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og andre fora finnes allerede, og nye vil bli lagt til i et dynamisk fellesskap på vårt kontinent som bygger på nasjonalstatenes suverenitet.

Dype røtter

I hver enkelt av EUs 28 medlemsnasjoner, som til sammen teller 510 millioner innbyggere, finnes det til dels dype judeo-kristne røtter, og det er her Kristen Koalisjon Norge (KKN) ser anledningen til å delta i den videre utviklingen av de europeiske fundamenter sammen med de totalt minst 48 europeiske nasjoner, og sammen kan vi stå sterkt i forpliktelsen på Guds evige prinsipper.

KKN er allerede sterkt involvert i 36 europeiske nasjoner, både i åndelige, samfunnsbyggende og politiske prosesser. Nå er vi også blitt innlemmet på høyeste nivå i bønnebevegelsene i nasjoner som Russland, Slovenia og Storbritannia.

Vår felles europeiske arvLa oss bygge på vår judeo-kristne arv!Ropet

Europa har en felles judeo-kristen arv som har utviklet seg siden apostelen Paulus adlød Makedonia-ropet i det første århundret.

La oss fortsatt bygge på denne arv!

Konrad Adenauer og Robert Schuman i Hamburg i 1957
Powered by Cornerstone