Priser/Familievernprisen/Anerkjent maler donerer maleri til Bodnariu-prisen

Anerkjent maler donerer maleri til Bodnariu-prisen

26. Mai 2017
Anerkjent maler donerer maleri til Bodnariu-prisenReidar Kolbrek

Den anerkjente norske maleren Reidar Kolbrek, en kjent maler og pinsevenn fra Rauland i Telemark, har donert et maleri til «Familievernprisen» fra Kristen Koalisjon Norge som blir tildelt Marius & Ruth Bodnariu og deres fem barn på torsdag 8. juni.

- Min kone og jeg har bedt for Bodnariu-familien gjennom de siste 16 måneder idet deres sak ble presentert i media. Det er en ære å bli spurt om å la mitt maleri bli gitt til en så flott familie og være forbundet med en så viktig pris, sier Reidar Kolbrek.

Powered by Cornerstone