Priser/Familievernprisen/Familievernprisen til Bodnariu-familien fra Naustdal

Familievernprisen til Bodnariu-familien fra Naustdal

15. Mai 2017
Familievernprisen til Bodnariu-familien fra Naustdal Familievernprisen til Bodnariu-familien fra NaustdalArdelean og Corlatjean

På torsdag kveld 8. juni vil det bli et stort festmøte i Osloregionen av nasjonale og internasjonale dimensjoner når familien Marius & Ruth Bodnariu med sine 5 barn mottar «Familievernprisen» for sin kamp for sin egen familie da barnevernet i Naustdal kommune tok alle barna, uten forvarsel, den 16. november 2015. Samtlige 5 barn ble returnert til sine foreldre etter beslutning i tingretten i slutten av mai 2016. Familien har siden flyttet til Romania. Prisen utdeles av Kristen Koalisjon Norge (KKN).

I en uttalelse fra Kristen Koalisjon Norge (KKN) heter det:

«Prisen til Bodnariu-familien er en anerkjennelse av troen og kjærligheten til kjernefamilien Bodnariu, men også til den utvidede Bodnariu-familien på norsk og rumensk side i mange land som har kjempet sammen med kjernefamiliien i Naustdal, samt de titusener av støttespillere verden over som demonstrerte mot barnevernets feilaktige inngripen. 

Prisen heter «Familievernprisen» og viser til den avdøde stortingsrepresentant og nestleder i Fremskrittspartiet, John Alvheim, som endog mens han ledet Stortingets sosialkomite i 1997-2005 valgte å tale imot farene ved det norske barnevernet».

Marius & Ruth Bodnariu vil ikke kunne komme til prisoverrekkelsen da de frykter for å bli arrestert av norsk politi fordi de valgte å ikke komme til en bebudet rettssak i januar 2017 som gjelder såkalt «oppdrager-vold». Men de vil bli representert av sin norske og rumenske familie.

Under festmøtet vil de rumenske senatorene Titus Corlatjean og Ben-Oni Ardelean tale. Begge disse senatorene kom til Norge for å støtte familien Bodnariu under stridens hete i januar 2016. Corlatjean er tidligere utenriks- og justisminister i Romania.

Det blir innslag ved ofre og aktivister fra kampen mot barnevernets overgrep.

Det blir hilsener ved ledende politiikere i Norge, og ulike nasjoner blir representert ved sine ambassadører.

På torsdag 8. juni blir det et brunsjseminar i Oslo sentrum med fokus på barnevernet i Norge. Her vil Corlatjean, Ardelean og norske ledere holde foredrag, og representanter fra norsk barnevern vil bli invitert til å gi uttrykk for sine synspunkter.

Powered by Cornerstone