Æresnasjon

KKN tror at Gud har opprettet prinsippet om nasjonalstaten for å bringe velsignelse, tilhørighet og ansvarlighet til menenskeheten. Derfor sier Den Hellige Skrift: «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder» (Apgj 17:26).

Guds Ord fastslår endog at hver nasjon skal dømmes for sine handlinger. I Matteus 25:31-46 underviste Jesus om de alvorlige konsekvenser for nasjoner av våre valg.

Det synes åpenbart at Kirken i hvert enkelt land trenger å sikre at våre nasjoner stiller seg på korrekt side med Gud og overfor hverandre.

Dommen hører Herren til. KKN kan kun oppmuntre nasjonene til å velge sin gudgitte bestemmelse. Vår oppgave er å ære det som er ære verd.

Powered by Cornerstone