Æresbevisning

KKNs Æresbevisning foræres til dignitærer som statsoverhoder eller representanter for stater som f.eks. ambassadører og ledere for parlamenter, domstoler og internasjonale organisasjoner. Æresbevisningen foræres allrid på norsk jord til mottageren personlig.

KKNs Æresbevisning foræres spesielt med henblikk på livets og familiens dignitet (=verdighet) som eksemplifiseres av mottageren personlig og/eller den stat eller organisasjon som de representerer.

Formålet med KKNs Æresbevisning er å vise ære til mottageren og den korresponderende stat eller organisasjon, men den søker også å forøke verdsettelsen av Jesu Kristi verdier som bringer dignitet til menneskeheten i alle kulturer og nasjoner i verden.

Selv om KKN ikke representerer Kongeriket Norge og heller ikke summen av de kristne kirker i Norge, er vår intensjon å forære KKNs Æresbevisning som en æresbevisning fra de kristne i vår nasjon.

KKNs Æresbevisning er alltid i A-4-format og inneholder foruten mottagerlandets flagg også Norges flagg. En viktig bestanddel i KKNs Æresbevisning er Kristus-portrettet som er malt av den norske kunstneren Reidar Kolbrek.

Powered by Cornerstone