Nytt/Vårt Land gir KKN medhold

Vårt Land gir KKN medhold

25. Februar 2019
Vårt Land gir KKN medhold

Vårt Land gir idag KKN delvis medhold i klagen på personangrepet mot KKNs formann Jan-Aage Torp på Verdidebatt. Det var amanuensis ved Universitetet i Agder, Oddbjørn Johannessen, som sto for personangrepet. 

Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen er blant dem som har rykket ut til forsvar av KKN og Torp.

KKNs formann Jan-Aage Torp uttykker tilfredshet: - Det er godt å vite at Vårt Land viser en viss edruelighet. Det skal ikke være lov å karikere og mobbe et medmenneske på en slik måte i en verdiavis som bør kjempe entydig for menneskeverdet, sier han.

- Historisk sett har vi ansett Vårt Land som en alliert i kampen for Norges hevdvunne kristne verdier. Vi håper at alle endringene i avisens redaksjon kan føre avisen bort fra forfølgelsesjournalistikken og antifamilie-ideologien som dessverre har preget avisens spalter i lengre tid, uttaler KKNs formann.

Vårt Lands debattredaktør skrev til KKN imorges:

Hei
Viser til klagen på innlegget Kristen Koalisjon Norge, Polen og «familielobbyen». Vi har vurdert klagen, men kommet fram til at innlegget ikke er i strid med retningslinjene, med ett unntak. Formuleringen om «oppblåst selvbilde» ble umiddelbart strøket, da denne bryter med kriterium #5 for publisering. Du er velkommen til å svare på innlegget. 

- Debattredaksjonen

Vårt Land gir KKN medholdEmail fra Vårt Lands debattredaktør imorges.
Powered by Cornerstone