Nytt/Svar fra Norges ambassadør i Polen om Silje Garmos asylsøknad

Svar fra Norges ambassadør i Polen om Silje Garmos asylsøknad

Idag fra Hovedstaden
11. Juli 2018
Svar fra Norges ambassadør i Polen om Silje Garmos asylsøknad

En medarbeider i tv-programmet «IDAG fra hovedstaden», som ledes av KKNs arbeidende styreleder Jan-Aage Torp, kontaktet igår Norges ambassadør i Polen, Olav Myklebust, med følgede spørsmål: 

«Til Norges ambassadør i Polen, Olav Myklebust:

Vi har informasjoner gjennom din postering på twitter om at du nylig initierte møte med Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz.

Polske medier melder at du skal ha drøftet Silje Garmos asylsak med ham. Stemmer dette?

Foreligger det en avtale mellom partene om denne konkrete asylsaken?»

Nå har «IDAG fra hovedstaden» fått offsielt svar ved første ambassadesekretær, Are Nagoda:

«Vi kan bekrefte at ambassadør Olav Myklebust møtte Polens utenriksminister Jacek Czaputowicz 28. juni.  Myklebust har nylig tiltrådt som Norges ambassadør til Polen og møtet hadde karakter av en tradisjonell høflighetsvisitt der en rekke temaer av bilateral interesse ble berørt.

Ambassaden er kjent med at polske myndigheter har til behandling en søknad om asyl fra en norsk statsborger. Søknader om asyl vurderes i henhold til nasjonale og internasjonale regler og det er opp til polske myndigheter å ta stilling til slike søknader.»

Powered by Cornerstone