Nytt/Einar C. Salvesen forsvarer Torp mot personangrep i Vårt Land

Einar C. Salvesen forsvarer Torp mot personangrep i Vårt Land

Torp har levert en klage i Vårt Lands Verdidebatt på Johannessens artikkel
18. Februar 2019
Einar C. Salvesen forsvarer Torp mot personangrep i Vårt Land Einar C. Salvesen forsvarer Torp mot personangrep i Vårt Land

Psykolog-spesialist Einar C. Salvesen har idag gått til forsvar av KKNs formann Jan-Aage Torp i anledning et flengende angrep på KKN og ditto. personangrep i Vårt Land ved amanuensis Oddbjørn Johannessen i Universitetet i Agder.

Les angrepet ved å klikke på lenken nederst på siden.

Salvesen skriver i en åpen kommentar på Torps Facebook-side:

«Undertegnede behersker face-book teknologien minimalt og svarer sjelden på det som kommer opp. Imidlertid synes jeg det er betimelig å imøtegå Odbjørn Johansens totalt forvrengte bilde av min utmerkete støttespiller i forbindelse med vår innsats for å få bukt med statens uhyrlige overgrep i forbindelse med omplasseringer av barn som etter nøye undersøkelser fra fagfolk, ikke skulle vært omplassert men forblitt i sin familie, men som likevel blir omplassert eller forblir omplassert/ikke tilbakeført. Som en svært fremtredende barnepsykolog utalte nylig til meg: Den verste forbrytelse mot sivilbefolkningen i fredstid begåes av staten ved at de tar barna fra folk.

I dette opplysningsarbeidet som pr.idag mange fagfolk (advokater og sakkyndige psykologer) er engasjert i, men hvor jeg har vært en slags spydspiss, har Torp vært en meget god og viktig støtte for meg de to siste årene bl.a. med sin innsatsvilje, sitt diplomati og sine mange utenlandske forbindelser (f.eks. var hans arbeid avgjørende for å sikre at Europarådets «Fact finding mission» om det norske barnevernsystemet fikk tilgang til de profesjonelle kritiske røstene her til lands).»

Jan-Aage Torp har levert en klage i Vårt Lands Verdidebatt på Johannessens artikkel. Torp skriver i klagen:

«Jeg forventer at VL umiddelbart fjerner dette flengende personangrepet som attpåtil er fullt av halvsannheter og gjetninger. Mvh, Jan-Aage Torp.»

Einar C. Salvesen forsvarer Torp mot personangrep i Vårt Land
Powered by Cornerstone