Nytt/Pch24.pl rapporterer fra Europarådet i Strasbourg: - Norge bryter regelmessig med grunnleggende menneskerettigheter!

Pch24.pl rapporterer fra Europarådet i Strasbourg: - Norge bryter regelmessig med grunnleggende menneskerettigheter!

Polonia Christiana
04. Juli 2019
Pch24.pl rapporterer fra Europarådet i Strasbourg: - Norge bryter regelmessig med grunnleggende menneskerettigheter!Valeriu Ghiletchi, Jerzy Kwasniewski, Pavel Unguryan og Jan-Aage Torp (foto: Kristen Koalisjon Norge)

Den polske kristenavisen Polonia Christiana (Pch24.pl) rapporterer fra en høring i Europarådet i Strasbourg:

I Norge er det mange brudd på menneskerettighetene, særlig rettighetene til barnet og familien. Dette vises av saken om Silje Garmo - en norsk kvinne som ble innvilget asyl i Polen etter at hun hadde rømt fra uberettiget forstyrrelse i hennes familieliv fra barnevernet.

Dette var hovedtemaet for møtet i Strasbourg, med deltagelse av politikere, eksperter og representanter for sosiale organisasjoner fra ulike land i Europarådet. Representanter for Ordo Iuris presenterte også forutsetningene i rapporten om systemiske brudd på menneskerettighetene, som er relatert til barnevernet.
 
Arrangementet skjedde under sommersesjonen i Europarådets parlamentarikerforsamling. Det ble organisert av Valeriu Ghiletchi, nestformann for det moldoviske parlamentet i løpet av 2014-2019, og den ukrainske parlamentarikeren Paveł Ungaryan. Møtets initiativtaker var Jan-Aage Torp fra Kristen Koalisjon Norge (KKN).

Valeriu Giletchi er forfatter av en rapport, vedtatt av Europarådets sosialutvalg, med kritikk av det undertrykkende barnevern-systemet. Dette dokumentet er mye omtalt i hele Europa i kjølvannet av saken om den rumensk-norske familien Bodnariu, som feilaktig ble fratatt sine fem barn som ble plassert i tre forskjellige fosterfamilier. Rapporten fra den moldoviske politikeren hjalp den polske regjeringen med å vurdere saken om Silje Garmo fra Norge, som sammen med datteren hennes har mottatt asyl i Polen. Politikeren medvirket på invitasjon fra Ordo Iuris Instituttet under fjorårets Human Dimension Implementation Meeting, organisert i Warszawa av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OECD).

Pch24.pl rapporterer fra Europarådet i Strasbourg: - Norge bryter regelmessig med grunnleggende menneskerettigheter!Bartosz Zalewski og Filip Wołoszczak (foto: Kristen Koalisjon Norge

Representanter for Ordo Iuris medvirket under arrangementet i Strasbourg - instituttets president, advokat Jerzy Kwaśniewski, advokat Filip Wołoszczak fra prosess-intervensjonssenteret, og juridisk rådgiver Bartosz Zalewski fra analysesenteret.

Kwaśniewski presenterte de fakta som Ordo Iuris hadde fastslått vedr. barnevern-systemet. Han fortalte også om instituttets hjelp til personer som hadde opplevd ulovlig innblanding fra denne institusjonens side.

For første gang i det offentlig forum i Europarådet ble forutsetningene for rapporten presentert om den norske barnevernets funksjon, utviklet av teamet av Ordo Iuris-eksperter. Rapporten viser det rettslige grunnlaget og praksis for aktiviteter utført av denne norske etaten, utviklet gjennom flere måneder med studier ved ulike bibliotek samt analyse av dusinvis av beslutninger i internasjonale domstoler og norsk rett, men også ved besøk i Oslo, der en rekke møter med ofrenes familier, eksperter og lokale sosiale aktivister fant sted. Etter presentasjonen var det en diskusjon der hovedtemaene i rapporten ble drøftet med øvrige eksperter på problemene som ble reist. Betydningen av Ordo Iuris-rapporten ble særlig betonet av Valeriu Giletchi, som uttalte at bare internasjonalt press kan overbevise norske myndigheter om å endre familiepolitikken og reformere barnevernet.
 
Filip Wołoszczak skisserte historien om asylsaken som ble utført på vegne av Silje Garmo. Republikken Polen ga asylbeskyttelse til den norske kvinnen og hennes datter på grunn av at de grunnleggende rettighetene, garantert av internasjonale konvensjoner, ble overtrådt av norske myndigheter. Ordo Iuris ga bistand til hennes søknad om asyl.

Representanter for instituttet lyttet også til den pågående debatt i Europarådets parlamentarikerforsamling om gjennomføringen av de omstridte bestemmelsene i Istanbul-konvensjonen, som under dekke av kampen mot vold, fremmer løsninger i kjønnideologens åndi.
 
- I Norge er det tilfeller av grove brudd på familiens rettigheter. Som det fremgår av Silje Garmo-saken, viser familietragediene at barnevernet misbruker menneskers liv. Det er bra at slike saker blir reist i dette internasjonale forumet, understreket advokat Filip Wołoszczak.
 
I de kommende ukene vil premieren for den engelske versjonen av rapporten, utarbeidet av Ordo Iuris, finne sted. Dette er den første grundige analysen av barnevernets handlinger ut fra det internasjonale system for menneskerettigheter og barns rettigheter.

(Oversettelse ved Google Oversetter)

Powered by Cornerstone