Nytt/Norges ambassadør i Polen, Olav Myklebust, kjemper for homo-rettigheter - men ikke for mamma Silje og baby Eira

Norges ambassadør i Polen, Olav Myklebust, kjemper for homo-rettigheter - men ikke for mamma Silje og baby Eira

11. Juni 2018
Norges ambassadør i Polen, Olav Myklebust, kjemper for homo-rettigheter - men ikke for mamma Silje og baby EiraLHBTI får støtte av Norges ambassadør til Polen. Her er noen av brevskriverne.

I anledning «Likestillingsparaden» som ble holdt i Warsawa på lørdag, uttrykker ambassadørene i Polen fra 30 europeiske og en del andre nasjoner sterk støtte til rettighetene for LHBTI-bevegelsen (lesbisk, homo, bi, trans og intersex) og andre deler av befolkningen som står overfor lignende utfordringer.

Brevet er koordinert av Irlands ambassade i Polen.

Brevet  støttes ikke av Polens regjering og parlamentsmedlemmer, men tiltredes av Polens representanter i EU-kommisjonen.

Tyrkias ambassadør er blant underskriverne.

Norges ambassadør

Norges ambassadør Olav Myklebust er blant underskriverne.

Ifølge gjentatte oppslag i sosiale medier er Myklebust en nær venn av noen av Fremskrittspartiets ledende politikere på Stortinget.

Myklebusts aktive kamp på polsk jord for menneskerettigheter for LHBTI-bevegelsen i Polen står i kontrast til den behandlingen han gir den norske mammaen Silje Garmo. Myklebust og Fremskrittspartiets parlamentarikere jobber aktivt for å hindre at Silje og baby Eira skal få beskyttelse i Polen, viser dokumenter som KKN har innsyn i.

Brevet

I brevet heter det:

«Vi stadfester den iboende verdighet for ethvert individ slik det er uttrykt i verdenserklæringen om menneskerettigheter. Respekt for disse grunnleggende rettighetene, som også er nedfelt i OSSEs forpliktelser og Europarådets og EUs forpliktelser og standarder som samfunn med rettigheter og verdier, forplikter regjeringer til å beskytte alle borgere mot vold og diskriminering og for å sikre at de har like muligheter. For dette formål, og spesielt for å skjerme lokalsamfunn som har behov for beskyttelse mot verbalt og fysisk misbruk og hatefull tale, må vi i fellesskap arbeide for et miljø med ikke-diskriminering, toleranse og gjensidig aksept. Dette inkluderer spesielt sektorer som utdanning, helse, sosiale saker, statsborgerskap, offentlig tjeneste og offentlige dokumenter. Vi hyller det store arbeidet som LHBTI og andre samfunn i Polen og i verden, samt arbeidet til alle som søker å sikre menneskerettighetene for LHBTI og andre personer som tilhører lokalsamfunn som står overfor lignende utfordringer, og for å avslutte diskriminering spesielt på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Menneskerettighetene er universelle, og alle, inkludert LHBTI-personer, har rett til full nytelse. Dette er noe som alle skal støtte.»

Powered by Cornerstone