Nytt/Internasjonal interesse for dommen mot barnepsykiateren

Internasjonal interesse for dommen mot barnepsykiateren

23. Februar 2019
Internasjonal interesse for dommen mot barnepsykiateren

KKN har mottatt en rekke henvendelser fra internasjonale medier og menneskerettighets-organisasjoner, faglige medisinske og psykologiske institutter, samt politikere og kirkeledere etter at vi publiserte nyheten om at et advokatfirma krever at KKN skal la være å nevne navn og identitet i den alvorlige barnepornografiske dommen mot en barnepsykiater som i mange år har vært medlem av Barnefaglig kommisjon mens han forlystet seg over mer enn 200.000 grove barnepornografiske videoer og bilder.

KKN har allerede oversendt en fullstendig utgave av dommen av 23. april 2018 til mer enn 50 av de ovennevnte kontakter. Dommen skal nå være oversatt til engelsk.

Det heter eksplisitt i dommen av 23. april 2018: «Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse».

Powered by Cornerstone