Nytt/Høyesterettsadvokat John Christian Elden avviser Helsetilsynets påtale av Svein-Magne Pedersen

Høyesterettsadvokat John Christian Elden avviser Helsetilsynets påtale av Svein-Magne Pedersen

Jan-Aage Torp
10. Juli 2018
Høyesterettsadvokat John Christian Elden avviser Helsetilsynets påtale av Svein-Magne PedersenJohn Christian Elden Helsetilsynet vil begjære påtale av Svein-Magne Pedersen. Høyesteretts-advokat John Christian Elden representerer evangelist Svein-Magne Pedersen i denne saken, og uttaler til Kristen Koalisjon Norge (KKN):
 
«Helsetilsynets oppfatning er intet nytt. Det er tilbakevist av påtalemyndigheten tidligere. Pedersen føler seg på trygg grunn da han ikke driver medisinsk virksomhet eller juridisk helbredelse, og heller ikke har noen planer om dette. VGs kampanjejournalistikk mot Misjonen Jesus Leger (MJL) er påfallende i denne saken, der de prøver å vekke alle mulige tilsyn og organer i en kamp mot fri religionsutøvelse.»
Powered by Cornerstone