Nytt/Den straffedømte barnepsykiater Jo Erik Brøyn får ny rettsrunde om mildere straff

Den straffedømte barnepsykiater Jo Erik Brøyn får ny rettsrunde om mildere straff

24. August 2018
Den straffedømte barnepsykiater Jo Erik Brøyn får ny rettsrunde om mildere straff

rapporterer at ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett har godtatt anken fra barnepsykiateren Jo Erik Brøyn som ble dømt i Oslo tingrett i april i år for nedlasting av store mengder overgrepsmateriale med barn gjennom 20 år.

Barnepsykiateren, som i flere år var medlem av det statlige kontrollorganet Barnesakkyndig kommisjon, anket over straffutmålingen - ikke skyldspørsmålet.

Saken i lagmannsretten er ikke berammet.

22 måneders fengsel ble flertallsdommen to mot en i Oslo tingrett. Mindretallet på en meddommer ville ha en strengere fengselsstraff, over to år.

I tingretten ba hans daværende forsvarer, advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel, om at størst mulig grad av straffen kunne sones i frihet av hensyn til barnepsykiaterens egne omsorgsforpliktelser. Han er en kjent homofil, og har to barn som ble født ved surrogati i India.

- I lagmannsretten vil vi be om at straffen settes ned, og vurdere underveis om det er grunner til at deler av straffen blir gjort betinget, sier barnepsykiaterens nye forsvarer, advokat Svein Holden, til Dagbladet.

Han og klienten er fornøyd med at lagmannsretten har godtatt ny behandling av straff.

Etter saken i Oslo tingrett for mer enn fire måneder siden, har den dømte barnepsykiateren kommet i fokus i et dokumentarprogram på BBC av reporteren Tim Whewell om norsk barnevern, «Norway's Silent Scandal».

Foreldre som har mistet omsorgsretten for sine barn i saker der den dømte har vært barnevernets fagmann, har også forlangt at disse sakene må vurderes på nytt.

På spørsmål fra Dagbladet om Helsetilsynet spesifikt går gjennom saker den dømte barnepsykiateren er imvolvert i, svarer kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm:

- Statens helsetilsyn er kjent med at Barne- og likkestillingsdepartementet har problematikken til vurdering. Vi avventer tilbakemelding fra departementet.

Tiltalen foran saken i Oslo tingrett beskriver de enorme beslagsmengdene av ulovlig materiale fra razziaen i mannens hjem 12. januar 2017: 205 536 datafiler, hvorav 193 491 bilder og 12 045 videoer med samlet spilletid på 4 064 timer. I tillegg kommer blant annet 94 ark med bilder.

Med sammenhengende videotitting 24 timer i døgnet sju dager i uka vil det ta mer enn fem måneder å se gjennom bare beslaget med levende bilder.

Tiltalen beskriver blant annet grove seksuelle overgrep utført av voksne mot barn, seksuell omgang mellom barn og barn som utfører seksuelle handlinger på seg selv.

Powered by Cornerstone