Notater/Vårt Lands verdier og metoder - og oppdraget blir overtatt av ledere som kjenner sin besøkelsestid

Vårt Lands verdier og metoder - og oppdraget blir overtatt av ledere som kjenner sin besøkelsestid

Jan-Aage Torp
22. Mars 2020
Vårt Lands verdier og metoder - og oppdraget blir overtatt av ledere som kjenner sin besøkelsestidSkjermbilde av Vårt Lands nettutgave den 21. mars

Avisen Vårt Land var en bastion for seriøs journalistikk, tro og verdier i mange decennier. Det var nedfelt i avisens uttrykte formål at den var «en uavhengig avis for mennesker som ønsker å lese om det vesentligste som skjer, og om troens rolle i dette. Avisen skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg».

Bore Senior

Jeg minnes redaktør-radarparet Thor Bjarne Bore og Gisle Hollekim (1974-1983) som neppe i hjertet var teologisk sentrale, men manøvrerte avisskuta godt, presseetisk og kirkepolitisk, så den holdt seg midt i det pulserende kristenlivet i Norge.

De ble etterfulgt i årene 1983-2016 av ulike pragmatiske sjefredaktører som Åge-Petter Christiansen, Helge Kjøllesdal, Hans-Erik Matre, Jon Magne Lund og Helge Simonnes som videreførte mer eller mindre den samme linje.

Skiftet

Skiftet kom med Åshild Mathisen i 2016 som etter intern maktkamp ble avsatt etter et par år. Hun brakte inn en mer spekulativ redaksjonell linje som utfordret sentralkristeligheten som alltid hadde preget den luthersk-funderte avisen. Symptomatisk var det i 2016 at den frafalne Jesus Church-avhopperen Rut Helen Gjævert mottok Petter Dass-prisen for å ha frontet sine erfaringer på VGTV.

Bore Junior

Da Bjørn Kristoffer Bore på nyåret 2019 hoppet over fra sin «hits og likes»-suksess i Dagbladet til Vårt Land, ble det innført en tydelig kirkelig populisme og «venstredreining» med mer søken etter skandaler og konflikter som kunne frontes i nettets gapestokk, samtidig med en nyprofilering som avisen for liberalkristelig samlivsetikk og sekulær «tro». Det overordnede målet for Bore Junior er å øke lesertallene, «særlig digitalt. Det er doblet det siste året til 67.000 lesere hver dag», sa Bore fornøyd til sin egen avis den 19. mars.  Hans første år som sjefredaktør «har bare styrket min tro på at avisa har et stort potensial for å bli enda større».

Bore har ansatt journalister som skal forsøke å vinne innpass i pinsekarismatikken og på kristne arenaer der skepsisen til Vårt Land eskalerer, og her prioriteres nettoppslag som skal øke antallet digitale lesere.

Men Vårt Land er fullstendig avhengig av store pengeoverførsler fra det offentlige i Norge gjennom «pressestøtten». Faller denne støtten bort, må avisens høyt gasjerte redaktører og journalister stille seg i arbeidsledighets-køen....

TV Visjon Norge

Etter profeten Dionny Baez´ forbønn på fjellet den 27. februar for de som frykter coronaviruset, har Vårt Land brukt sin daglige digitale storslegge for å hamre løs på Jan Hanvold og TV Visjon Norge.

Ikke overraskende at Vårt Land skjønner at krigen om fremtidens kristenhet må utkjempes mot Hanvold-kanalen med mer enn 150.000 daglige seere, og som når 96 prosent av den norske befolkning. Uten en krone i offentlig finansiering.

Human-Etisk Forbund i Vårt Land

igår gikk Vårt Land til angrep på mitt nye program på TV Visjon Norge, «Hovedstaden med Pastor Torp».

Her benyttet de igjen en frafallen pinsevenn, pressesjefen i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, til å målbære sin høyrøstede kritikk mot Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen som er min gjest i premieren på mandag 23. mars. Kritikken mot Hanvold og meg er at vi er «ekstremister» - for øvrig satt i bås med våre gode venner i Norge Idag og Oslo Symposium.

Jeg svarte Vårt Land i en email:

«I en sekulærfundamentalistisk bevegelse som Brun-Pedersen representerer, er vi naturligvis å regne som "ekstremister".

Men vi står fjellstøtt i den verdensvide kristne kirke. 

Personlig er jeg pinsevenn i teologisk og praktisk henseende, men jeg fryder meg over å samarbeide tett med ledere innen den romersk-katolske kirke og ortodokse kirker internasjonalt.

Det interessante er at Vårt Land fronter gang på gang de ekstreme sekulærfundamentalistiske og liberalkristelige krefter. Vårt Land er nok kirkelig og historisk, i Norge og internasjonalt, på kollisjonskurs med klassisk kristen tro.»

Senior contra Junior

Bore Senior ville garantert først ha sett på en episode eller to av mitt nye program, og iallfall sett mitt intervju med Eilertsen, før han eventuelt kunne uttrykke advarsel eller støtte.

Men under Bore Juniors regime gjelder regelen: «Fyr løs - det kan hende du kan skade en fiende og konkurrent!»

Åpenbart er det Juniors frykt for TV Visjons landsdekkende fremgang som gjør at han gang på gang velger disproporsjonale oppslag og overskrifter.

Kun tre kommentarer på Twitter

Det hører med til historien at Brun-Pedersens protester mot mitt intervju med Eilertsen var blitt uttrykt på Twitter med kun tre kommentarer, åtte retvitringer, og 25 likes. Vårt Land har altså ikke presentert en sak med stort folkelig og kirkelig engasjement, men Vårt Land gjør en ikke-sak til en sak.

Likevel er jeg tilfreds

Likevel er jeg tilfreds fordi Vårt Lands desibel-journalistikk fører til interesse for mitt nye program. Titusener på nettet har sett promoen allerede, 36 timer før premieren imorgen kveld!

Ny kristen-samling på TV

Men sorgen er at vi ikke lenger har et samlende sentralkristelig avisorgan i Norge.

Heldigvis vet jeg om ny utvikling som holder på å føre sammen på TV de store bevegelser i Den norske Kirke, pinsekarismatikken, og det øvrige kristenfolk. 2020-21 blir årene da Vårt Lands tapte oppdrag blir overtatt og ivaretatt på tidsriktig TV av kristenledere som kjenner sin besøkelsestid. 

Powered by Cornerstone