Notater/Avisen Vårt Lands «innestemme»

Avisen Vårt Lands «innestemme»

Jan-Aage Torp
15. Juli 2021
Avisen Vårt Lands «innestemme»Faksimile fra Vårt Land

Hykleriet har nådd sine store høyder når avisen Vårt Lands kommentator Hans Andreas Starheim denne uken maner til bruk av «innestemmen» i samtaler om krevende spørsmål.

Starheim skriver med patos: 

«Eg kunne sjå for meg lufta sige ut av dei då dei skjøna at eg var ute etter nok ei spissa overskrift om eit tema som er så viktig, og så vanskeleg – for så mange. Ein skulle tru at ein vart mest slitne av å brøle, men det kan verke som det er tvert imot. Dei som ropar høgast, blir aldri trøytte av det. Det er dei som ønskjer å forklare, å nyansere, å reflektere, som utmatta ristar på hovudet og gjev opp.»

Dette slår Vårt Land stort opp, og en flyktig leser kunne kanskje tro at dette reflekterer et ektefølt engasjement.

Men sannheten er nok en helt annen. Avisen Vårt Land hamrer løs på enhver som fremmer konservative kristne verdier på en effektiv måte.

Hamrer løs

For en måned siden publiserte Vårt Land en rekke artikler over 14 sider om meg og mine effektive internasjonale relasjoner.

Jeg har hittil nektet å kommentere og bidra i avisen på grunn av avisens mangel av integritet, balanse og respekt gjennom flere år overfor meg og våre virksomheter.

Jeg har flere ganger strukket ut en hånd til Vårt Lands redaktører med vilje til gjensidig respekt, men dette blir konsekvent avvist. Alt skal skje på avisens premisser. Uten bruk av «innestemmen».

I 2019 skrev min kone Aina en artikkel på vegne av Oslokirken til forsvar av vår menighet mot voldsomme anklager i Vårt Lands spalter, men den meget sakssvarende artikkelen ble refusert, endog etter at hun bearbeidet den. Alle som kjenner Aina, vet at hun er sakligheten selv.

Brobygger?

Trolig kunne Vårt Land ha gjort et journalistisk scoop ved først og fremst å fortelle gladhistorien om at «Pastor Torp er brobygger overfor muslimer og katolikker!» Selvsagt burde de også ha drøftet om det er problematiske aspekter ved våre virksomheter. Jeg er for kritisk journalistikk, men den må være sannferdig og balansert.

Men dette er ikke hva Vårt Land ville fortelle. Isteden valgte avisen sin favorittrolle som kommentator Starheim advarte imot denne uken: «Dei som ropar høgast, blir aldri trøytte av det», mens vi «som ønskjer å forklare, å nyansere» skal skandaliseres, isoleres og overkjøres....

Norske «innestemmer»?

Vårt Land presterte gjennom 14 sider å skrive om meg uten å finne frem én eneste person i Norge som ville fortelle om «den andre siden» ved Torp.

En uke etterpå fikk psykologspesialist Einar C. Salvesen (etter hans eget initiativ, ikke Vårt Lands initiativ!) slippe til med et innlegg, «Torp er en brobygger». Det bør være vel kjent for enhver gravejournalist at Salvesen, som er en tung aktør i norsk samfunnsdebatt om barnevernet, og som slett ikke er en konservativ kristen, har god innsikt fra mangeårig samarbeid med meg i Norge og internasjonalt, men «Vårt Lands innestemme» ville ikke oppsøke en så brysom røst....

Noen dager etterpå fikk en av mine ropert-kritikere slippe til med et angrep på Salvesens forsvar av meg, mens pinsepastor Karl-Axel Mentzonis artikkel, «Feilslått angrep på Jan-Aage Torp», ble refusert! (Etter ytterligere tre dager ombestemte Vårt Land seg.)

Vårt Land informerer verden

Vårt Land har ennå ikke publisert en artikkel om min kontakt med ambassadører i Oslo. De har saumfart ambassadene for å finne noe om - og helst imot - Torp.

Jeg har sett manuskripter der Vårt Lands journalister informerer ambassadørene om «hva som er galt med Torp». Altså er det et opplysende oppdrag Vårt Land har tatt på seg overfor intervjuobjektene for å advare imot en norsk pastor som de samtidig forteller ambassadørene er meget, meget ubetydelig. Her må jeg faktisk koste på meg noen smil ⁠🙂

Den norske diplomaten

Vårt Land informerte meg om at deadline var 23. juni.

Men da en meget anerkjent norsk diplomat den 23. juni ba om å bli intervjuet av Vårt Land om meg utfra hans kjennskap til mitt brobyggende arbeid, etter å ha lest Vårt Lands 14 sider, da er hele prosjektet blitt utsatt - hittil i tre uker 🙂

Selvsagt skaper dette problemer for «Vårt Lands innestemme».

At denne diplomaten har et godt forhold til meg gjennom mange år, er vel kjent. Enhver seriøs gravejournalist som vil lage en artikkel om min kontakt med diplomatene, ville selvsagt ha snakket med ham. Trolig på et tidlig tidspunkt i gravingen. Men nei da - Vårt Land har allerede bestemt seg for hvordan Pastor Torp er. Alle artikler SKAL underbygge den voldsomme, ensidige advarselen imot meg på lederplass den 14. juni 🙂

Si opp redaktør Bore

Jeg sender denne artikkelen til konsernsjef Per Magne Tveiten i Vårt Lands eierorganisasjon Mentor Media som bør vurdere å si opp sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore, slik han gjorde med Åshild Mathisen i 2018.

Om Bore er flinkere til å trikse med pressestøtten så regnskapene ser pene ut, klarer han iallfall ikke å bygge en troverdig avis som skaper et klima for «innestemme». Bore passer bedre der han kom fra.

Powered by Cornerstone