Notater/Statsråd Torbjørn Røe Isaksen er bekymret for vår trosfrihet

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen er bekymret for vår trosfrihet

Jan-Aage Torp
16. Mai 2021

På et åpent debattmøte den 10. september 2014 på Youngstorget (se video ovenfor) i Agendamorgen om frihetsbegrepet medvirket Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, daværende kunnskapsminister (nå arbeids- og sosialminister) Thorbjørn Røe Isaksen, statsviter Hilde Nagell og idehistoriker Håvard Friis Nilsen, ledet av redaktør Kaia Storvik.

Jeg stilte spørsmål om frihet i lys av religion og tro, og fikk tankevekkende svar, spesielt av Kunnskapsministeren.

Spesielt vakte det oppsikt at kunnskapsminister Isaksen uttalte bekymring for om vår menighet  (Oslokirken) og vårt miljø (KKN) skal bli «påført flertallets liberalitet» Han kalte dette «det liberale dilemma».

Powered by Cornerstone